10.9 C
Kambja
Kolmapäev, 19.06.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKooliaasta algas viljakalt

Kooliaasta algas viljakalt

Kuuste kooli lasteaiarühmas lastest ega tegevusest puudust ei ole. Foto: Heigo Mägi

  

Esmaspäev 3. september, mis sel aastal oli vallakoolidele õppeaasta avapäevaks, kujunes üheks läbi aegade viljakamaiks.

Kambja koolis alustas sel sügisel I klassis kooliteed 25 last. See asjaolu tõi ühtlasi kaasa ka paralleelklasside avamise. Väikeses maakoolis on see haruldane sündmus. Klassile lisaks on Kambja kool nüüd rikkam ka vähemalt ühe õpetaja võrra. I A klassi õpetajaks tuli Meeri Talv. I B-ga jätkab tuntud õpetaja Mare Paidra.

Skoorita ei jäänud ka Kuuste kool, kus avati 21 lapsega lasteaialiitrühm.

Kuna Vana-Kuustele lähim lasteaed asus senini Kambjas, siis oli kuustekatel sageli mugavam lasteaia lõpetanud laps saata õppima Kambja kooli – oli ju selline valik enamikel kohalikel eakaaslastel.

Kui 2003. aastal koostati praegu kehtivat valla arengukava, märgiti sellesse ühe lahendamist vajava probleemina lasteaiakohtade vähesus. Kambjas tegutsev lasteaed Mesimumm on jäänud kahjuks kitsaks – kõik 120 kohta on mudilaste poolt hõivatud ja pidevalt ootab 30 last eakaaslaste seltsi mängima ja õppima pääsemist.

Et Kambja valla arengukavas on seatud eesmärgiks konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse tagamine, asus vallavalitsus tegutsema, et tuua leevendust lasteaiakohtade põuale. Vald otsustas, et väga vajalik oleks taastada lastehoiuteenus Vana-Kuustes kui ühes valla piirkondlikus tõmbekeskuses. Lasteaed suleti seal Eesti taasiseseisvuse algusajal, kui kolhoosile kuulunud ruumid müüdi omandireformi käigus.

Valla üldplaneeringus on Vana-Kuuste küla suunitletud perspektiivseks elamumaaks, mistõttu sinna asuvad elama noored pered, kelle jaoks on kindlasti väga oluline, et nende lapsed saaksid kodu lähedal turvaliselt ja mugavalt tänapäeva nõuetele vastava alushariduse. Korralikes ruumides korraldatud laste päevahoid on ka üheks eelduseks, et Vana-Kuuste piirkonna noored jäävad elama oma kodukanti, loovad seal pere ega rända mugavama elu otsinguil mujale.

Lasteaiarühmaruumid sisustati Kuuste koolimajja, kus õpilaskond on vähenenud. Lasteaiarühma loomine koolimaja katuse alla on ka majanduslikult kasulik, kuna sellega ei kaasne püsikulude (küte, ventilatsioon jms) olulist suurenemist. Mudilaste toitlustamise tõttu leiavad efektiivsemat kasutamist ka Kuuste koolisööklale hiljuti ostetud kaasaegsed köögiseadmed.

Kuuste koolimaja teisele korrusele rajati aktsiaseltsi Ervin Ehitus töömeeste poolt õdusad tingimused lasteaia liitrühmale: riietus,- mängu-, magamis- ning tualettruum ja kööginurk. Lasteaiaruumidesse pääseb koolihoone küljele ehitatud uue trepikoja kaudu.

Lasteaiarühma ruumide väljaehitamine Kuuste koolimajas nõudis enam kui 1,1 miljonit krooni. Lõviosa renoveerimitöödele kulutatud rahast tuli vallaeelarvest, kuid tänuväärsel kombel eraldas taotlusprojekti alusel peaaegu kolmandiku vajaminevast summast (ehk 350000 kr) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – toetus hasartmängumaksusust laste, noorte ja peredega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks.

Nii lasteaiamudilaste kui kõigi Vana-Kuuste piirkonna laste tarvis rahastas vallavalitsus 200000 krooniga mänguväljaku ehitamist Kuuste kooli parki.

Kuuste kooli direktor Rein Härmoja avaldas lootust, et Kuustes alushariduse saanud jätkavad alghariduse omandamist just Kuuste koolis.

Lasteaiarühma avamist tervitasid maavanem Esta Tamm, vallavanem Ivar Tedrema, Tartumaa haridusosakonna juhataja Annely Võsaste, Kambja kooli ja Kambja lasteaia esindajad. Lasteaia kuulutasid avatuks maavanema, vallavanema ja koolidirektori käärilõiked.

KV

Tänavused koolialustajad Kambja valla koolides

Kambja Põhikool

I A

 1. Annuk, Kirsika

 2. Einalo, Kert-Kristofer

 3. Käärik, Mihkel

 4. Limbak, Eva

 5. Mägi, Kelly Cassandra

 6. Näkk, Karolin

 7. Ojamäe, Aires

 8. Peterson, Iris

 9. Rehemaa, Tanel

 10. Savi, Reelika

 11. Zeigo, Karl-Ike

 12. Tammeorg, Margit

I B

 1. Feirik, Fränk

 2. Kalde, Helge

 3. Kalde, Kirke

 4. Kappet, Keron

 5. Käsi, Robin

 6. Loid, Kristen

 7. Paide, Kevin

 8. Pallon, Anete

 9. Saaremets, Brita

 10. Siilbek, Haldi

 11. Teesaar, Aaron

 12. Tollimägi, Triinu

 13. Välja, Lille

 

Kuuste Kool

Karl Markus Hiiemäe

Ekke Odd Köösel

 

Unipiha Algkool

Tauri Kana

Triinu Mäemets

Janno Puurits

Giisela Sprenk

Loetumad