Õigusrikkumistest ja politsei tegevusest 2007. aastal

202

Aasta on alanud ehk “tumedates toonides”, kuid heidame pilgu õigusrikkumistele ja politsei tegevusele möödunud aastal.

Aruandega saab tuvuda siin

2007. aastal oli Kambja valla territooriumil registreeritud politseis 428 erinevat teadet ja sündmust, neist 41 teate puhul on alustatud kriminaalmenetlust ja 387 teate puhul väärteomenetlust. Antud perioodil on avastatud 356 liiklusalast väärtegu ja 31 muud väärtegu. 41 alustatud kriminaalmenetlusest on avastatud 26 kriminaalasja (avastamise protsent % 63,41), selgub Lõuna Politseiprefektuuri vastavast aruandest.

Kino maale