Parve detailplaneeringu avalik väljapanek

181

Kambja Vallavalitsuse 13. III 2008 korraldusega nr 926 võeti vastu Kambja vallas Kambja alevikus Parve kinnistu katastriüksuste 28203:005:0463 ja 28203:005:0464 ning lähiümbruse detailplaneeringud. Planeeringute avalik väljapanek on 31. III – 14. IV 2008 Kambja vallamajas (Kesk 2 Kambja).

Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringute avalik arutelu 22. IV kell 16.00 Kambja vallamajas.

Vt: Joonised ja seletused

Kino maale