Vallavalitsus võtab valla koolidesse tööle sotsiaalpedagoogi

1560

Vallavalitsus palkab valla koolidesse konkursi korras tööle sotsiaalpedagoogi.

Kandidaadilt nõutakse erialast kõrgharidust või sotsiaalpedagoogi kutset, teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Samuti on vajalikud väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks saab lahendada erapooletult kooliprobleeme Kambja  ja Kuuste koolis ning aitada kaasa heade suhete kujunemisele koolis ja koolikohustuse täitmisele.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 4. septembriks 2017 e-posti aadressile kool@kambja.edu.ee või postiga aadressile Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Konkursi võitja saab tähtajatu töölepinguga tööle asuda septembris.


Kambja valla koduleht: KONKURSS SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIKOHA TÄITMISEKS

Kino maale
EelmineRaudteelõigu remont muudab sõiduplaane
JärgmineKambja valla piirkonnapolitseinik Jüri Nõmm – sideohvitser politsei ja kogukonna vahel