Kambja valla piirkonnapolitseinik Jüri Nõmm – sideohvitser politsei ja kogukonna vahel

2735
SIDEOHVITSER: Vanemkomissar Jüri Nõmm on piirkonnapolitseinikuks Kambja vallas.

Kambja vallas aitab alates augustikuust kohalikke elanikke politsei pädevuses olevate probleemide lahendamisel piirkonnapolitseinik Jüri Nõmm.

Jüri on politseis töötanud 16 aastat, millest lõviosa on tegutsenud kriminaalasjade valdkonnas, kus tema põhitegevuseks on pikki aastaid olnud erinevate süütegude menetlemine.

Nüüdsest on ta valinud politseiorganisatsioonis aga uue põneva ja kogukonnakeskse väljakutse ning panustab oma edasise tegevusega piirkondliku politseitöösse.

Nagu tavaks on igas vallas piirkonnapolitseinikul kindel vastuvõtuaeg. Piirkonnapolitseinik Jüri on elanike muredele ja rõõmudele avatud igal kolmapäeval kell 9-11 Kambja vallamajas. Tema mobiiltelefoninumber on 5883 7299, elektrooniline postkast jyri.nomm@politsei.ee.

„Kuigi mul on üks konkreetne vastuvõtuaeg, ei tähenda see sugugi nagu peaks kohalik elanik oma mure rääkimiseks vastuvõtupäeva ootama. Olen kohalikele elanikele nõu ja jõuga abiks igal hetkel ning julgustan aegsasti helistama, kui politsei abi on tarvis,“ selgitas Jüri Nõmm.

Kui kellegi elu või tervis on ohus ning abi on tarvis kohe, tuleb piirkonnapolitseinikule helistamise asemel telefonil valida hädaabinumber 112. Sel juhul saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab kohapeal kiirelt olukorra. Kui tegu pole kiireloomulise väljakutsega, siis edastatakse laekunud info piirkonnapolitseinikule lahendamiseks.

Politsei kutsub kohalikke elanikke üles jagama piirkonnapolitseinikule tähelepanekuid, mis turvalisust häirivad või mille läbi turvalisust tõsta saaks. „Kui inimesed teatavad aktiivselt oma murekohtadest, saab nende lahendamiseks midagi ette võtta. Kui aga probleemidest teada ei anta, puudub võimalus ka nendega tegelemiseks ning õigusrikkumised jätkuvad,“ tõdes tööd alustav piirkonnapolitseinik.

Koostöös loome turvalisust

Kaja Suur
Tartumaa konstaablijaoskonna piirkonnavanem

 

Kino maale
EelmineVallavalitsus võtab valla koolidesse tööle sotsiaalpedagoogi
JärgmineGalerii: Trives Kambja tervisejooks 25.07