24.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKatrin Luik ja Tiina Rebane – tunnustust väärt emad

Katrin Luik ja Tiina Rebane – tunnustust väärt emad

Pilt:

Emadusele pühendunud: Sel korral pälvisid Kambja aasta ema tiitli Tiina Rebane ja Katrin Luik, keda kuldasid kiidusõnadega nii pereliikmed kui töökaaslased. Foto: Pereklubi

Kõik need, kes päikesepaistelisel maikuu viimasel pühapäeval seadsid sammud Kambja noortekeskusesse, võisid osa saada tiitli üleandmisest tänavusele Kambja valla aasta emale.

Juba teist aastat järjest on Pereklubi esitanud Kambja valla elanikele üleskutse saata tublide emade iseloomustusi, mille alusel laiapõhjaline komisjon püüab leida seda kõige väärikamat ema, keda teiste seast esile tõsta.

Olgu siinkohal nimetatud ka komisjoni liikmed, kes olid valitud Kambja valla erinevatest piirkondadest ning asutustest: Helin Kanep, Maie Solnik, Irma Drenkhan, Reet Kiuru, Ulvi Unt, Anne Välja ja Juta Jaani. Kahjuks ei saanud erinevatel põhjustel osaleda Ruth Kiuru ja Margus Kriiva. Sellele vaatamata sündis otsus ühehäälselt.

Auväärt esitajate ja väärika komisjoni otsusel läks 2008. aasta Kambja aasta ema tiitel taas jagamisele kahe väga tugeva kandidaadi vahel – Katrin Luik ja Tiina Rebane.

Hõbedased sõled andis tublidele emadele üle mullune aasta ema Anne Välja, kes meenutas kohalviibijatele seika oma nooruspõlvest: talle öeldi, et tulevase ema tublidusest saab aru juba 20 aastat enne tema sündi. Sellest ei osanud Anne noorena midagi arvata. See ütlus meenus talle siis, kui tema rolli emana eelmisel aastal esile tõsteti.

Kohaletulnutele lausus tervitussõnad Kambja kirikuõpetaja Kristjan Luhamets, kes märkis väga tabavalt, et ema tööd ja tegevused on nii vajalikud, kuid enamasti jäävad pere poolt märkamata.

Katriin Altemendi ettekandes kuulsime kaunist luuletust emast ning Ingrid Männiku esituses kõlas mahe flöödiviis.

Hõbedased sõled andis tublidele emadele üle Anne Välja – aasta ema 2007. Ta meenutas kohalviibijatele seika oma nooruspõlvest: talle öeldi, et tulevase ema tublidusest saab aru juba 20 aastat enne tema sündi. See ütlus meenus Annele siis, kui tema rolli emana eelmisel aastal esile tõsteti.

Kuidas kambjalased iseloomustasid oma tublisid emasid?

Katrin Luige peres kasvab 2 last – 14-aastane poeg ja 6-aastane tütar. Abikaasa sõnul on Katrin hea ja hoolas emas, kes huvitub oma laste tegevusest. Laste kasvatamisel on Katrin aktiivne ja osavõtlik, vajadusel nõudlik ning konkreetne.

Poeg Matti on hea õpilane ning käib ka jalgpallitrennis klubis Tartu SK 10 (meeskond on oma vanuseklassis Eesti kahekordne pronksivõitja). Tütar Kristiina käib lasteaias, talle meeldib esineda – tantsida ja laulda. Pere käib koos reisimas ja jalgpallivõistlusi vaatamas.

Katrin töötab Kambja lasteaias õppeala juhatajana, enne seda oli aga õpetaja. Lastevanemate hinnangul oli Katrin õpetajana laste suhtes tähelepanelik ja hooliv. Juba enne lasteaeda tööleasumist aitas ta kaasa rühmade lapsesõbralikuks muutmisel: tõi mänguasju ning õmbles vajaminevat rühma tarbeks. Katrin on olnud Kambja lasteaia ja kooli hoolekogu liige. Ta on võtnud oma kohustusi hoolekogu liikmena südamega ja teinud mitmeid ettepanekuid asutuse töö parandamiseks ning aidanud ise selleks kaasa. Kolleegid lasteaiast kirjeldavad teda kui töökat ja heatahtlikku inimest, kes oskab lastega tegeleda ja sobib suurepäraselt oma tööle.

Lapsevanemana tunneb Katrin huvi oma lapse käekäigu vastu ja on alati aktiivne ning abivalmis. Kolleegina on Katrin meeldiv ja tasakaalukas.

Katrin Luik nõustus tänukõnes Anne Välja poolt öelduga ning tänas eelkõige oma ema, kellel on olnud tema emaks olemisele suur mõju, ning ka perekonda, kes on teda toetanud.

 

Ka Tiina Rebase peres kasvab kaks last – 21-aastane Mariann ning 15-aastane Annaliisa. Tiina on pühendunult kasvatanud oma lapsi, toetades laste õppimist ja tegutsemist huvialaringides. Perega korraldatakse igal suvel mõni reis.

Tütar Mariann õpib Tartu lennukolledži teisel kursusel, Annaliisa lõpetab Karlova gümnaasiumi 9. klassi ning jätkab õpinguid sama kooli 10. klassis.

Tiina on erudeeritud inimene, kes tunneb suurt huvi teatri, muusika ja kunsti vastu ning armastab reisida. Ta oskab mitmeid võõrkeeli, armastab sporti, eriti ujumist ja suusatamist, innustades seda tegema ka oma tütreid. Tiinat iseloomustab oskus suhelda ükskõik millise haridustaseme või vanuseastme inimestega.

Tiina töötab laste ja noorukite allergiahaiguste keskuse laboris ning on TÜ lastekliiniku vanemlaborant-spetsialist. Ta on töökas, suhtub kohusetundlikult tööülesannetesse, on sõbralik ja abivalmis.

Tiina võtab aktiivselt osa Kambja segakoori ja naisrahvatantsurühma tegevusest ning on kaua laulnud naisansamblis. Aastate jooksul on ta osalenud paljudel laulu-ja tantsupidudel ning käinud kontsertreisidel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Segakoori raudvarana on Tiina alati aldis võtma enda kanda lisakohustusi ja -ülesandeid. 1994. a omistas B. G. Forseliuse Selts talle teenete eest medali „Eesti koorilaul 200“. Tiina kuulub Kambja spordiklubisse, LMSi ja pereklubisse.

Tiina on ka ämma sõnul väga hea ja hoolitsev ema, väga aus, otsekohene ja siiras inimene, kes toetab vajadusel ka aia- ning põllutöödel.

Tiina tänas eelkõige oma lapsi, kes on olnud nii tublid vaatamata sellele, et tema ei ole lastele kõike ette ära teinud.

Pereklubi tänab aga Kambja vallavalitsust, kelle toetusel see üritus läbi viidi.

Kõiki väärilisi kandidaate aasta ema tiitlile saab üles seada juba järgmisel aastal.

Kambja pereklubi nimel Juta Jaani

Emadepäev

Emake, täna on lilled Su laual,

emadepäeva ma oodanud kaua.

Kaardigi ise vast tegin Sul,

sest oled hea ja armas mul.

Tänasel päeval Sa tunned ja näed,

et on Su ümber nii palju head.

Olgu Sul südames rõõmu ja sära,

unusta, emake mured kõik ära.

Eile ma natuke jonnisin veel

käest pidid hoidma mul koduteel.

Luban, et enam ei tee paha,

isegi poodi ma enam ei taha.

Kallistan Sind ja paitan Su pead,

emake armas, ma olen ju hea?

 

Märts 2008
Luule Hurt

Loetumad