-2.2 C
Kambja
Laupäev, 20.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivAS Emajõe Veevärk pressiteade

AS Emajõe Veevärk pressiteade

Allkirjastati lepingud Emajõe-Võhandu jõe veemajandusprojekti, Emajõe alamprojekti kolmanda hanke võitjatega

27.oktoobril allkirjastati töövõtuleping AS-ga K&H, kes hakkab teostama „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti; Emajõe alamprojekti, joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööde” hanget (nr 106100). Tööde maksumuseks kokku on ca 88,8 miljonit* krooni.

 

– Nõo, Rannu, Konguta, Puhja ja Rõngu omavalitsuste joogiveerajatised (tööde maksumus 17 851 825,88 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 09.07.2009.a);

– Laeva, Avinurme, Tabivere, Puurmani ja Palamuse omavalitsuste joogiveerajatised (tööde maksumus 14 869 014,80 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 09.07.2009.a);

– Luunja, Tähtvere, Alatskivi, Vara ja Tartu omavalitsuste joogiveerajatised (tööde maksumus 26 625 378,40 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 08.10.2009.a);

– Meeksi, Mäksa, Haaslava, Kambja ja Ülenurme omavalitsuste joogiveerajatised (tööde maksumus 29 482 715,36 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 10.12.2009.a).

Plaanis on teostada projekteerimis- ja ehitustöid 9 uue puurkaevu rajamiseks ja 27 olemasoleva puurkaevu rekonstrueerimiseks, 13 veetöötlusjaama rajamiseks ning 16 veetöötlusjaama rajamiseks koos reservuaaride ja II astme pumplatega.

21.08.2008.a esitas AS K&H vaidlustuse Riigihangete Vaidlustuskomisjonile OÜ Arco Ehitus pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuse peale, juhtides tähelepanu asjaolule, et osaühing ei viita pakkumuses kavatsusele hankelepingu täitmisel kasutada alltöövõtjaid, samas puudub osaühingul osa vajalikke litsentse kõigi ettenähtud tööde teostamiseks.

11.09.2008.a rahuldas vaidluskomisjon AS K&H vaidlustuse, mille alusel AS Emajõe Veevärk tühistas eelneva otsuse ja jättis kvalifitseerimata OÜ Arco Ehituse pakkumuse. Kõigis neljas osas tunnistati edukaks AS K&H pakkumused.

Kahe pakkuja pakkumuste summaarne vahe oli ca 18 miljonit krooni.

Emajõe-Võhandu jõe alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni. Planeeritud tööde valmimistähtaeg on 2010.a lõpp.

*- kõik summad koos käibemaksuga.

Allkirjastati lepingud Emajõe-Võhandu jõe veemajandusprojekti, Emajõe alamprojekti viienda hanke võitjatega

23.oktoobril allkirjastati töövõtulepingud kolme erineva ettevõttega, kes hakkavad teostama „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti; Emajõe alamprojekti. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd. Torustikud II“ (nr 106529). Tööde maksumuseks on kokku ca 92,6 miljonit* krooni.

 • Tabivere, Palamuse, Laeva, Ülenurme, Nõo, Kambja ja Haaslava vallas planeeritud töid teostab AS Merko Ehitus. Tööde maksumus:
  • Tabivere, Palamuse ja Laeva vallas 15 161 820 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 09.11.2009;
  • Ülenurme vallas 20 437 600 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 28.12.2009;
  • Nõo vallas 32 922 000 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 28.12.2009;
  • Kambja ja Haaslava vallas 8 024 000 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 11.08.2009).
 • Mäksa, Meeksi ja Luunja vallas planeeritud töid teostab AS Aspi (tööde maksumus

  3 706 713,70 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 28.04.2009).

 • Puurmani vallas planeeritud töid teostab AS Skanska EMV (tööde maksumus

  12 326 292,20 kr, tööde valmimise tähtajaks määratud 01.09.2009).

Plaanis on teostada projekteerimis- ja ehitustöid 32 km vee- ja 34 km kanalisatsioonitorustike rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Kvalifitseerimata jäi konsortsium OÜ Arco Ehitus, AS Koger & Partnerid III osa pakkumus ning hankemenetlusest kõrvaldati AS Valmap Grupp pakkumused.

Ametliku kuupäeva järgi 6.10.2008.a vaidlustas AS Aspi AS Merko Ehituse kvalifitseerimise ja tema pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuse. Vaidlustuse põhjenduseks toodi, et AS Merko Ehituse jagunemise käigus eraldunud uuel äriühingul puudub varasem majandustegevus ja seetõttu ka hankes nõutud netokäibe suurus ning vajalike ehitustööde teostamise kogemus.

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas jätta vaidlustuse läbi vaatamata, kuna ametlikult jõudis viimane komisjonini ettenähtud tähtajast hiljem.

Emajõe-Võhandu jõe alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni. Planeeritud tööde valmimistähtaeg on 2010.a lõpp.

*- kõik summad koos käibemaksuga.

AS Emajõe Veevärk

www.emajoevv.ee

Loetumad