15.9 C
Kambja
Laupäev, 22.06.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja Pereklubi koolitusprojekt oli edukas

Kambja Pereklubi koolitusprojekt oli edukas

Kambja Pereklubi koolitusprojekt „Sotsiaalsete sidemete tugevdamine läbi koolituste“ sai alguse soovist elavdada vallaelanike omavahelist suhtlemist, kutsuda inimesi ühiskonnas aktuaalsetel teemadel kaasa rääkima ning leida võimalusel lahendusi probleemidele perekonnas või koolis.

 

Sammuke eduka suhtlemise suunas

Esimene koolitus oli mõeldud edukate suhtlemisoskuste kujundamiseks. Kuigi koolituse rõhuasetus oli peresisesel suhtlemisel, saab tutvustatud oskusi edukalt kasutada ka väljaspool kodu – tööl, koolis ja mujalgi igapäevaelus. Koolituse põhitähelepanu oli suunatud nii enda vajaduste teadvustamisele ning arusaadavale väljaütlemisele kui ka eduka kuulamisoskuse kujundamisele. Saime näpunäiteid, kuidas käituda nii, et teised sinuga arvestaksid.

Enesekehtestamise koolitus jätkas ühtlasi ka eelmisel aastal läbi viidud „Elu võimalikkusest teismelisega“ peateemat – edukas suhtlemine ning probleemide lahendamine. Lisaks koolituse läbiviimisele kinkis lektor Sirli Kivisaar pereklubile enda tõlgitud „Vägivallatu suhtlemise“ raamatu.

Teoreetiline ja praktiline esmaabiõpe

Mõni nädal hiljem järgnes sellele esmaabi andmise õppepäev, mis sai korraldatud koostöös Noortekeskusega.

Eesti Punase Risti koolitaja Marika Tammaru tutvustas nii esmaabi teoreetilist kui ka olulisemat, praktilist poolt, mida kõik kohaletulnud said ka ise mannekeen Anne peal harjutada. Näiteks õpiti tegema südamemassaaži ja kunstlikku hingamist ning sulgema verejooksu.

Teoreetiliselt läbiti kõik olulisemad vigastuste valdkonnad. Samas rõhutas koolitaja, et esmaabi andmine algab abistaja enda tervise kaitsmisest.

Kõik osalejad said Eesti Punase Risti Seltsi poolt väljastatud kolmeaastase kehtivusega tunnistuse ning materjalide mapi, kus kõik olulisem on ka lihtsalt ning näitlikult kirjas esmaabi erinevate valdkondade kaupa.

Uute teadmiste ja jõuga koolikiusamise vastu

Kolmas koolitus, mille läbiviimisel oli oluline roll täita Kambja Põhikoolil, kandis pealkirja „Koolikiusamine“. Oodatud olid nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Koolitus tõstatas koolikiusamise teema aktuaalseks ka Kambja vallas ning tutvustati erinevaid võimalusi probleemiga tegelemiseks.

Korraldajatel on hea meel tõdeda, et koolitusele tulid nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Loodame, et kõik kohaletulnud leidsid koolitusest enda jaoks midagi olulist ning selline koos koolitumine jätkub ka edaspidi.

Kohapeal oli võimalik osta ja tellida ka koolikiusamise teemaga seotud raamatuid kirjastuselt Väike Vanker. Neile, kes ei saanud koolitusest osa võtta, on ehk lohutuseks, et kirjastus Studium kinkis Kambja põhikoolile mitu kiusamisega seotud trükist – paljundatavat õppematerjali nii koolieelikutele kui ka vanemate klasside õpilastele. Huvilised peaksid täpsemat infot materjalide kohta küsima Kambja koolist või siis otse Studiumi kirjastusest.

Pereklubil on soov aidata kaasa probleemide lahendamisele, koondades kõik selle osapooled – perekond, kool, sotsiaalne tugisüsteem ja laps ise. Kõige olulisem on osata märgata probleemi olemasolu.

Head koolitust ei pea alati otsima kodust kaugelt ja kalli raha eest. Projektitoetuse ja Kambja vallavalitsuse kaasabil sai tuua hea koolituse tasuta koju kätte. Kokku osales koolitustel ligi 70 inimest nii Kambja vallast kui ka Tartumaalt.

Kambja Pereklubi tänab kõiki osavõtjaid ja abilisi, kes aitasid kaasa projekti edukale läbiviimisele!

Projekti juht Jane Jakobson

Loetumad