-1.2 C
Kambja
Pühapäev, 03.03.2024
Sildid Olevik ja Koduvald nr 1 (238)

Silt: Olevik ja Koduvald nr 1 (238)

Lastele ja eakatele muutus puude taotlemine mugavamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele uue taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam ja mugavam täita. Sotsiaalkindlustusameti...

Kas on võimalik, et kõik on rahul?

Tähelepanekuid haridusnõuniku töömailt Töö Nõunik on igavene õpilane. Nõunik on infovahendaja ja töötleja. Ta nõustab vallaelanikke haridusküsimustes, loeb, analüüsib, hangib ja kontrollib andmeid ja dokumente ning...

Maamaksumäärad 2019. aastal

Kambja Vallavolikogu kehtestas 2019. aasta maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks endise Ülenurme valla territooriumil on 1,2% ja endise Kambja...

Meie valla 2018. aasta arvude keeles

Valla 2018. aasta kogu eelarve oli 16 388 459 eurot, sellest põhitegevuse tulud 14 804 934 eurot ja põhitegevuse kulud 13 369 807 eurot....

Vallavolikogu tegevuse aastakokkuvõte

Statistiline ülevaade volikogu tööst 2018. aastal Kambja vallavolikogu pidas 2018. aastal 12 istungit, vastu võeti 34 otsust, kehtestati 36 määrust. Selleks kulus kokku 16 tundi...

Vallavolikogu detsembriistung

Kambja vallavolikogu XVI istung toimus 18. detsembril, kohal oli 20 volikogu liiget, istungilt puudus Marek Palusoo. Päevakorras oli 20 küsimust. Ülenurme vallavolikogu 19.04.2011 määruse nr 5...

Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

13. detsembril otsustati Väljastada projekteerimistingimused Sipe külas Sepa maaüksusele elamu projekteerimiseks. Väljastada ehitusload Soinaste külas Kibuvitsa tn 13 ridaelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Päevalille tn 3 ridaelamu...

Soovin osta korterit

Soovin osta 1. korrusel asuvat 1-2-toalist korterit Tõrvandis või Ülenurmes. Tel 520 7727, e-post helinanim@gmail.com.

Arboristiteenused

Ohtlike puude langetus, okste ja tüvede äravedu, kändude juurimine, viljapuude hoolduslõikus jpm. tel 5818 5222, www.2arboristi.ee,

Noor pere soovib üürida korterit 

Noor pere soovib üürida 1- või 2-toalist korterit (keskküttega) või majaosa Ülenurmes või Tõrvandis, aga vaatan üle ka teised pakkumised. Üüri hind võiks jääda 250 euro...