Maamaksumäärad 2019. aastal

613

Kambja Vallavolikogu kehtestas 2019. aasta maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks endise Ülenurme valla territooriumil on 1,2% ja endise Kambja valla territooriumil 2%.

Endiselt on võimalik taotleda maamaksu soodustust Kambja valla tiheasustusaladel ja alevikes elamumaad või maatulundusmaal õuemaa kõlvikut omavatel pensionäridel, osalise või puuduva töövõimega isikutel ning represseeritutel.

Maamaksu vabastust saab taotleda kuni 0,15 ha ulatuses ning selleks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus. Kui eelnevatel aastatel on juba avaldus esitatud, siis ei pea uut avaldust esitama.

MARGE EINOLA,
vallavalitsuse maaspetsialist

Kino maale
EelmineMeie valla 2018. aasta arvude keeles
JärgmineKas on võimalik, et kõik on rahul?