Vaatame tagasi ja mõtleme edasi

706

Paberlehe esikülg.Järjekordsed 365 päeva on aastavahetussaluudi saatel ajalooks saanud ning nüüdseks on käsi juba harjunud kirjutama uut numbrit – 2019.

Sel kokkuleppelisel ajahetkel on kombeks teha kokkuvõtteid, vaadata tulevikku ning jagada ehk lubadusigi. Käesolevas lehenumbris palusime teha tagasivaateid. Oma tegutsemisest annavad leheveergudel ülevaate vallavolikogu sekretär ja komisjonide juhid, kultuurielust kirjutab valla kultuurijuht.

Põhjalikuma ülevaate majandusaastast teeb valla finantsjuht. Ehkki meile kõigile meeldib väga, kui kõik on hästi ja tegevused sujuvad, on siiski paratamatus, et hästi elamiseks vajame üksjagu kõikmõeldavaid vahendeid, st RAHA! Finantskokkuvõte sisaldab, nagu näha võite, päris suuri numbreid…

* * *

Väga lähedale on jõudnud järjekordsed valimised. Järgmise vallalehe kaasandena on planeeritud lugejateni toimetada piirkonna valimismaterjale. Üldisele valimisinfole lisaks oleme traditsiooniliselt võimaldanud poliitikutel iseennast ja oma valimislubadusi tutvustada. Sealjuures peame ikka au sees häid tavasid ja kombeid – ootame asjalikke tutvustusi ning laimukära publitseerimine meie ootustega ei sobitu. Valimismaterjale ei kirjastata maksumaksja raha eest, selle eest tasuvad poliitikud ise.

Põgusa meeldetuletusena korrakem siinkohal, et vallalehe toimetajad ootavad iga kuu 10. kuupäevaks järjekordse lehenumbri materjale. Kontaktandmed on kirjas vallalehe viimase lehekülje lõpus.

Sujuvat ja sõbralikku aastat meile kõigile!

MAIRE HENNO,
vallalehe toimetaja

Kino maale
EelmineUue ajastu kullaketrajad
JärgmineVeis päästeti jääaugust