1.9 C
Kambja
Pühapäev, 25.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja lasteaias leiti võimalus avada uus rühm

Kambja lasteaias leiti võimalus avada uus rühm

muusikaklassiruum klaverigaKambja lasteaia elu-olu edenes sel suvel tublisti – saali ja kõrvalruumi ümberehitamise ja -kujundamisega loodi kodu uuele rühmale, muusika- ja liikumistundide läbiviimiseks remonditi ja sisustati eraldi ruumid ning kahes pikas koridoris vahetati välja päevinäinud põrandakattematerjal.

Kambja lasteaed ei jäänud tänavu suvel tühjaks ja vaikseks, sest puhkusele läinud mudilaste ja õpetajate asemel hakkasid seal usinasti askeldama ehitajad. Nõnda on olnud see ka mitmel varasemal aastal, sest valla arengukava alusel toimetav vallavalitsus on pidanud väga oluliseks lasteaialastele optimaalsete arenemis- ja õppimistingimuste loomist.

Kambja lasteaeda lisandus seitsmes rühm

Kui eelmistel aastatel keskenduti olemasolevate rühmaruumide remontimisele ja sisustamisele ning lasteaiahoone üldise seisukorra parendamisele (näiteks katuse soojustamine ja katusekatte vahetamine, elektrisüsteemi uuendamine jms), siis tänavu seati eesmärgiks lahendada mudilaste päevahoiu kõige põletavam probleem – lasteaiakohtade nappus ja pikad järjekorrad vabaneva koha ootamisel.

käimla- ja pesuruumKambja lasteaia 1986. aastal valminud hoone on mõeldud projektijärgselt kuue rühma avamiseks-tegutsemiseks.

Kui 2005. aastal valmis uus koolimaja, vabanesid lasteaias kahe rühma ruumid, sest neid oli hädavajadusel pikki aastaid kasutatud kooliklassidena.

Ehkki vallavalitsus renoveeris vabaks saanud ruumid kiiresti ja korralikult, jäi avatud rühmadest siiski väheks, et suuta pakkuda lasteaiakohta kõigile soovijaile.

Selle aasta alguseks oli ligi 40 lapsevanemat kirjutanud avalduse, et soovivad sügisesel oma põnnile päevahoiukohta. Lasteaia juhtkond prognoosis, et tegelikkuses on neil välja pakkuda üksnes 16 vaba kohta.

Vallavalitsus ei tahtnud leppinud olukorraga, et 24 last – terve rühm – peab jääma ruumipuudusel eemale arendavast ja turvalisest kasvatuskeskkonnast. Kui lasteaiarahvaga oli nõu peetud, kujunes arvamus, et mõningate ümberkorralduste tulemusel saab mahutada olemasolevasse hoonesse veel ühe rühma.

koridor, riidehoiunurkUue ehk seitsmenda rühma majutamiseks otsustati võtta kasutusele saal ja selle juurde kuulunud muusikaõpetaja abiruum.

Seni saalis toimunud muusika- ja liikumisõpetuse tundide läbiviimine otsustati kolida uude kohta – alumisel korrusel asuvate sõimerühmade tagaruumidesse. Nii liikumis- kui muusikatundide tarvis leiti omaette ruum – seetõttu on võimalik sujuvamalt korraldada laste päeva ja tegevusi, kuid ka õpetajate tööd.

Uue rühma avamine ja sellega seotud ümberkorraldused eeldasid mitmete ruumide põhjalikku remonti. Kambja lasteaiapere on tänulik siseministeeriumi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile – sealt eraldati vallavalitsuse poolt koostatud projekti alusel väga vajalike remonditööde toetuseks 150 000 krooni. Kokku kulus projekti käigus rohkem kui 300 000 krooni, et avada uus remonditud rühmaruum koos sanitaarruumiga, remontida ja sisustada muusika- ja liikumisõpetuse klassid ja vahetada põrandakattematerjal kahes pikas koridoris.

Uuendustööd Kambja lasteaias jätkuvad: järgmiste projektidega soovitakse saada tuge välisfassaadi soojustamiseks ja remondiks, välisuste ja soklikorruse akende vahetuseks jne.

Toivo Ärtis

Loetumad