1.9 C
Kambja
Esmaspäev, 26.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja arendab Euroopaga koostööd Aafrika suunal

Kambja arendab Euroopaga koostööd Aafrika suunal

Comenius logoSihtasutus Comenius andis juulis heakskiidu Kambja kooli taotlusele, milles sooviti toetust Comeniuse koolide koostööprojekti Global intercultural learning by developing a partnership with an African school” elluviimiseks.

Projekti sisuks on nelja riigi – Saksamaa, Rootsi, Türgi ja Eesti – nelja kooli koostöös abiprojekti kavandamine ühele Aafrika koolile.

Projekt koosneb neljast etapist, mis lõpetatakse alati kokkusaamisega ühes partnerriigis. Kogu kavandatud projektitöö viiakse läbi õpetajate ja õpilaste koostöös. Projektitegevused toimuvad geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, keelte jt ainete tundide raames, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse ainete lõimimisele. Vajadusel ja võimalusel toimuvad projektitegevused ka tunniväliselt.

Tegemist on Euroopa riikide koostööprojektiga Euroopa identiteedi tugevdamiseks. Eesmärgiks on erinevate kultuuride tundmaõppimine ja mõistmine. Teiste seas tutvutakse ka Türgi kui Euroopa Liidu välise riigiga.

Üks võimalus Euroopa identiteedi mõtestamiseks on ühine tegevus. Partnerkoolid loovad globaalse haardega abiprojekti ühele Aafrika koolile, sest ühise eesmärgi poole liikudes õpitakse teineteist (= erinevaid kultuure) paremini tundma.

Projekt teostatakse ajavahemikul august 2010 kuni juuli 2012. Oktoobris 2010 külastavad partnerkoolide delegatsioonid Saksamaad, mais 2011 ollakse Rootsis ja oktoobris 2011 Türgis. Kogu ettevõtmisest tehakse kokkuvõtteid 2012. a mais Kambjas.

SA Comenius kaasrahastab projekti kulusid kuni 20 000 euro ulatuses. Toetusraha saab sihipäraselt kasutatud, kui selle eest viiakse ellu 24 „mobiilsust” ehk õpilase-õpetaja välissõitu.

Projekti lõppedes peaksid Kambja kooli õpilased teadma põhitõdesid Saksamaa, Rootsi ja Türgi kohta ning omavad ülevaadet Aafrikast, sealsetest rõõmudest ja muredest.

Eduka projektitaotluse koostamisel oli Kambja koolile tänuväärt abiliseks ja targaks nõuandjaks kambjalane, haridus- ja teadusministeeriumi peaspetsialist Mari Tikerpuu.

Toivo Ärtis

Loetumad