1.9 C
Kambja
Neljapäev, 29.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivJäätmeveo liitumisest vabastatud peavad esitama uue kinnituse

Jäätmeveo liitumisest vabastatud peavad esitama uue kinnituse

joomplu:594

Kõigil kinnistuomanikel, kellel on Kambja vallas vabastus liitumisest korraldatud jäätmeveoga ja kes soovivad vabastuse jätkumist, tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik kinnitus. Kinnitus tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks.

Vastavalt 19.07.2010 jõustunud Jäätmeseaduse muudatustele on hoonestatud kinnistute omanikest jäätmevaldajad, kes on vabastatud liitumisest korraldatud jäätmeveoga, kohustatud igal aastal 20. jaanuariks esitama kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vastavat kinnitust tähtajaks ei esitata, loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks arvates 21.jaanuarist jooksval aastal.

Nende suhtes, kes ei esita tähtajaks kirjalikku kinnitust, lõpetatakse vabastatus korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Loe täpsemalt: Teave Kambja valla jäätmevaldajatele korraldatud jäätmeveoga liitumise kohta (www.kambja.ee)

Loetumad