Mälestame

246

Andres-Ahti Zeigo
18.8.1933 – 17.6.2011,
Kambja

Alfred-Visvald Kuus
19.10.1931 – 21.6.2011,
Pühi

Kino maale