Mälestame

250

Valdur Kooning
10.3.1939 — 6.8.2011,
Kambja

Toivo Kiuru
25.2.1927 — 10.8.2011,
Kambja

Osvald Kõivik
18.4.1939 — 26.9.2011,
Madise

Tarmo Marken
14.10.1959 — 8.9.2011,
Suure-Kambja

Maimu-Helemalle Roops
31.10.1934 — 01.09.2011,
Kambja

Kino maale