7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivToimetulekukoolide teabepäev peeti Kammeris

Toimetulekukoolide teabepäev peeti Kammeris

Teabepäevalised.Kammeri kooli toimetulekuklasside õpetajad korraldasid teabepäeva, millele kuulajateks-õppijateks olid palutud kolleegid kõigist teistest Eesti toimetulekukoolidest.

Teabepäevalised.Kammeri kooli toimetulekuklasside õpetajad korraldasid teabepäeva, millele kuulajateks-õppijateks olid palutud kolleegid kõigist teistest Eesti toimetulekukoolidest.

Igal õppeaastal toimub toimetulekukoolide pedagoogidele suunatud teabepäev. Eesmärgiks on oma valdkonna aktuaalsete teemade käsitlemine, info ja kogemuste jagamine ning kohalike olude tutvustamine.

Teabepäeva korraldamise traditsioon sai alguse 1999. aastal, ettevõtmise algatajaks oli Kosejõe kool.

Tänavuse teabepäeva viisid 2. detsembril läbi Kammeri kooli toimetulekuklasside õpetajad. Üritusel osales 75 pedagoogi 16st koolist. Päeva juhatas sisse kooli direktor Peep Puusepp. Külalisi tervitasid toreda etteastega õpilased.

Viimastel aastatel on hakatud koostama ja välja andma õppevara toimetulekukoolidele. Sellel teemal oli kutsutud rääkima hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppevara arendamise programmijuht Kristiina Paist, kes andis informatiivse ülevaate töörühma tegevusest ja hetkeolukorrast.

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ raames on ilmunud ja ilmumas töölehtede komplektid „Inimene I-III“ ning selle juurde kuuluv õpetajamaterjal. Autor, Kosejõe kooli pedagoog Marju Türnpu tutvustas koostatud õppematerjali ja andis soovitusi töölehtede kasutamise osas.

Ettekannetega esinesid ka Kammeri kooli õpetajad. Karmen Münt esitas videopildi vahendusel ülevaate, kuidas on võimalik läbi viia kodunduse tunde tööõppe aine osana, teemaks oli toidu valmistamine ja laua katmine.

Eija Sõukand rääkis oma kogemuste põhjal, kuidas toime tulla käitumisraskustega õpilastega. See on paljudele õpetajatele murettekitav probleem.

Rohkete põnevate ideedega üllatas Kätlin Tamm, kes tutvustas õppemänge, mida saab kasutada erinevate tundide mitmekesistamiseks.

Sisutiheda ning toreda teabepäeva lõpus anti maskott Mihkel ja järgmise õppeaasta teabepäeva korraldamise õigus üle Kallemäe koolile.

Karmen Münt,
Kammeri kooli õpetaja

Loetumad