22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTartumaa diabeetikuid kaasatakse seltsitegevusse

Tartumaa diabeetikuid kaasatakse seltsitegevusse

Insuliini süstal.Tartu diabeetikute seltsi (TDS) tegevuse eesmärkideks on õpetada ja toetada diabeetikuid toime tulema oma igapäevase eluga; korraldada õppepäevi ja viia läbi nõustamist nii diabeetikutele kui nende pereliikmetele; luua sõprussidemeid ning teha koostööd teiste organisatsioonidega; levitada diabeedialast kirjandust ja teavet; püüda leida ühiseid ühistegevusi.

Insuliini süstal.Tartu diabeetikute seltsi (TDS) tegevuse eesmärkideks on õpetada ja toetada diabeetikuid toime tulema oma igapäevase eluga; korraldada õppepäevi ja viia läbi nõustamist nii diabeetikutele kui nende pereliikmetele; luua sõprussidemeid ning teha koostööd teiste organisatsioonidega; levitada diabeedialast kirjandust ja teavet; püüda leida ühiseid ühistegevusi.

MTÜ Tartu diabeetikute selts (registrikood 80068584) on esimene diabeetikuid ühendav organisatsioon Eestis, mis loodi 15. novembril 1988 aastal.

Meie seltsi kuuluvad Tartu linna ja maakonna I ja II tüübi diabeetikud, nende pere- ja toetajaliikmed.

Meie liikmeskonda kuulub 90 aktiivset seltsi liiget nii Tartu linnast kui maakonnast. Väljastpoolt Tartu linna on meie seltsis 11 inimest (seisuga 16. jaanuar 2012): 1 Luunja vallast, 2 Ülenurme vallast, 3 Võnnu vallast, 2 Tartu vallast, 1 Kambja vallast, 1 Nõo vallast, 1 Jõgevamaa Torma vallast.

TDS kuulub Eesti diabeediliitu alates 22. juunist 2009 ja Tartu puuetega inimeste kotta.

TDS korraldab igakuiseid õppepäevi, kus lektoriteks on pädevad arstid, diabeediõed, ravimifirmade esindajad jt oma ala spetsialistid.

Õppepäevad toimuvad kord kuus laupäeviti kell 11 Tartu puuetega inimeste kojas, Rahu 8. Meie tegemistest saab lugeda: http://www.diabetes.ee/seltsid.

Tartu diabeetikute seltsi juhatuses on alates 2009. aastast Olga Korb (telefon 5556 4162, e-post olga.korb@mail.ee), Annela Liivat (telefon 5598 0840, e-post Annela.Liivat@ut.ee), Eve Naarits (telefon 5349 5267, e-post Eve.Naarits@gmail.com) ja Erna Tarto (telefon 5646 4367, e-post Erna.Tarto@mail.ee).

Meie koolitusprojekt 2012. aastaks toetab, õpetab ja aitab diabeetiku toimetulekut suhkruhaigusega. Normipiires veresuhkur tagab kompenseeritud veresuhkruväärtused ning rahuldava toimetuleku raske kroonilise haigusega. Seltsitöö hoiab ning toetab liikmete positiivset ellusuhtumist ja oskust saada igapäevaselt hakkama ravimatu haigusega.

Seltsiliikmete poolt pakutud koolitusteemad on analüüsitulemusena koondunud projekti. Organiseerime loenguid, seminare, vestlusringe ja püüame andragoogiliselt läheneda õppele, st korralda sisutihedat ja kvaliteetset õpet koos toitlustuse ja kogemuste vahetamisega.

Tartu diabeetikute seltsi tänavused tegevused

Jaanuaris oli diabeetikutele ja puudega inimestele loeng rehabilitatsioonist jm seadusandlusega seonduvast

18. veebruaril: vestlusring psühholoogiga (toimetulek kroonilise haiguse ja elumuutustega).

12. märtsil: seminar „Diabeetik ja liigesehaigused“.

21. aprillil: väljasõiduga koolitus „Diabeetiku liikumine ja füüsiline töö“, kohtumine Valga diabeetikute seltsiga.

12. mail: seltsi üldkoosolek ja koolitusseminar taastusravi võimalustest diabeetikule.

22. septembril: loeng „Suuhügieen ja hammaste hooldus diabeetikul. Proteesid“.

13. oktoobril: väljasõiduga koolitus „Diabeedi kompensatsioon ja veresuhkrumõõtmine“ ning kohtumine Rapla diabeetikute seltsiga.

17. novembril: ülemaailmse diabeedipäeva puhul vestlusring teemal „Diabeetik Eestis 2012“.

15. detsembril: seminar „Positiivne eluhoiak kroonilisel haigel“.

Tartu diabeetikute seltsi juhatuse liige Annela Liivat

Loetumad