11.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVald liitus tööotsijate toetamiseks Mihkelsoni Keskusega

Vald liitus tööotsijate toetamiseks Mihkelsoni Keskusega

Nagu kõikide muutuste läbiviimiseks elus, on edukaks tööotsinguks vaja teadmisi ja oskusi, aga ka julget pealehakkamist ja toetavat kaaslast.

Tartumaa on vabariigis kõige kõrgema noorte töötuse määraga maakond, vanemaealiste töötuse määr on 11,2 %.

Soovides kergendada tööotsijate naasmist tööturule, on käivitatud Euroopa Sotsiaalfondi abiga tööotsingut toetav teenus. Selle teenuse üks rakendajaid on Johannes Mihkelsoni Keskus Tartus, kus aidatakse omandada uusi teadmisi ning parandada oma tööotsinguoskusi loengute ja praktiliste treeningute abil.

Kambja vald liitus 2012. aastal Johannes Mihkelsoni Keskuse tegevusega, et aidata vallaelanikke sobiva töö leidmisel.

Tööotsingu koolitus

Pakutakse pikemaajalist (3 kuud) tööotsingukoolitust, kus on võimalik osaleda erialasel koolitusel, tööklubi tegevustes ja tööpraktikal.

Soovijatel on võimalik kasutada tugiisiku abi, kes võib soovi korral inimesele ka koju tulla.

Koolitusel ja tööpraktikal osalejatele tagatakse sõidutoetus ning koolituspäevadel toitlustamine, tööpraktika ajal stipendium ja sõidutoetus.

Koolituse tulemusena on võimalik leida tööd või minna edasi õppima sobivale erialale. Eelkõige oodatakse noori, kes pole pärast kooli lõpetamist endale sobivat tööd leidnud ning vanemaid (50-74aastased) tööealisi inimesi, kes on vanuse tõttu tööturult välja tõrjutud.

Koolitus algab 2012. aasta kevadel tööotsinguid ning toimetulekuoskusi arendava õpetusega: psühholoogiline ettevalmistus, tööintervjuu treening (väga oluline töökoha leidmisel), arvutikursus, tööõiguse tundmine ja karjääri planeerimine.

Järgneb osalemine tööklubis, kus kord nädalas toetusgrupi põhimõttel arendatakse toimetuleku- ja töövalikualaseid oskusi. Sel perioodil on võimalik saada tasuta nõustamist psühholoogia, karjääri, võla- ja tööõiguse alal ning koolitust ja konsultatsiooni uuele töökohale kandideerimise dokumentide koostamiseks.

Järgneb tööpraktika, kus kliendi poolt valitud erialal on võimalik saada praktilist töökogemust ning täiendada töölesaamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi.

Kogu koolituse jooksul on võimalik kasutada tugiisiku teenust.

Palume vallaelanikel kaaluda pakutud võimalust ning anda endast teada Kambja vallavalitsusse telefonidel 741 6205 või 5304 7070 või pöörduda vahetult sotsiaalnõuniku poole.

Kui olete kaotanud lootuse töökohta leida, aitab see koolitus teil enesekindlust tõsta ning lootuse ja ka töökoha taas leida.

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Loetumad