4.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit tänavuses vallaeelarves kavandatud kuludele

Pilguheit tänavuses vallaeelarves kavandatud kuludele

joomplu:1307Kambja valla põhitegevuse kuludeks on planeeritud tänavuses eelarves 2 381 532 eurot.

2013. aasta eelarve koostamisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsustele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ning eeldatud, et kõik vallaasutuste juhid pööravad ka alanud eelarveaastal erilist tähelepanu kulude kokkuhoiule ja kasutaksid maksimaalselt võimalusi projektide kaudu lisaraha saamiseks.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse uuele jaotusele ei kajastata enam põhitegevuse kuludes investeeringuid ja finantseerimistehinguid.

Põhitegevuse kulude maht suureneb võrreldes 2012. aastaga 11,7%.

Eelarvesse on planeeritud personalikulude suurenemine ning elektrihinna ja sellest tulenevad kallinemised kaupade ja teenuste hinna tõusust.

Õpetajate töötasu planeerimisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õpetajate palga alammäärasid noorempedagoogi (715 €) ja pedagoogil (715 €). Ülejäänud haridus töötajatel ning kõigil teistel eelarvest palka saavatel töötajatel on arvestatud personalikulude suurenemine 8%.

2013. a põhitegevuse kulud on kokku 2 381 532 €, millest moodustavad toetused 8,3% (2012. a 9,2%) ja muud tegevuskulud 91,7% (2012. a 90,8%).

Personalikulud suurenevad võrreldes eelmise aastaga 10,9%, sealhulgas noorempedagoogidel 17,6%, pedagoogidel 11% ning

ülejäänud töötajatel ja teenistujatel 8%.

Majanduskulude planeerimisel on arvestatud elektrihinna tõusuga ja sellest tingitud kaupade ja teenuste kallinemisega.

 

Nimetus

2012. a

täitmine

2013. a

eelarve

% 2013. a

eelarvest

Valitsemissektori teenused

183 202

211 600

8,97

Avalik kord ja julgeolek

14 601

16 075

0,68

Majandus

124 217

162 956

6,91

Keskkonnakaitse

33 201

42 235

1,79

Elamu- ja kommunaalmajandus

26 863

26 700

1,13

Tervishoid

1 723

1 950

0,01

Vaba aeg, kultuur, religioon

167 967

192 216

8,15

Haridus

1 366 247

1 530 823

64,00

Sotsiaalne kaitse

193 610

196 977

8,32

KULUD KOKKU

2 111 631

2 381 532

 

100,0

 

Ülevaate koostamisel on kasutatud andmeid, mis sisalduvad seletuskirjas, mille vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade esitas volikogule Kambja valla eelarve eelnõu tutvustamiseks.

 


 

Samal teemal: Pilguheit tänavust vallaeelarvet täitvatele tuludele

 

Loetumad