Mälestame

287

Hilda Saal
10.07.1928 – 15.06.2013,
Raanitsa

Jüri Mooses
06.05.1937 – 15.06.2013,
Oomiste

Elfriede Värimäe
13.01.1914 – 18.06.2013,
Palumäe

Kino maale