7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Foto: Heigo Mägi      

Kambja vallavolikogu istung toimus 26. juunil 2014.

Teemad:

 

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel Pargi tänav T2 maaüksuse Kambja alevikus pindalaga 0,19 ha, maaüksuse sihtotstarbega 100% transpordimaa.

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 9 alusel Puiestee tn 8a maaüksuse Kambja alevikus pindalaga 1,17 ha, maaüksuse sihtotstarbega 100% elamumaa.

Kambja valla 2013. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada Kambja valla 2013. majandusaasta aruande vastavalt lisale, mille koosseisu kuuluvad:

  • tegevusaruanne (sealhulgas arengukava 2013. a ülesannete täitmise aruanne);
  • konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne;
  • sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.

Kambja valla 2013. majandusaasta aruande lisaga saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

Majandusaasta aruande kohta tegi tutvustava-selgitava ettekande vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade.

Revisjonikomisjoni esimees Vahur Järv tutvustas möödunud aastal tehtut ja esitas arvamuse majandusaasta aruande kohta.

Revisjonikomisjoni aruande kokkuvõttes märgitakse: „Valla finantseis on hea ning maksevõime on tagatud. Lühiajalise maksevõime näitaja oli 1,48. Üldise finantsolukorra hindamiskriteeriumi järgi on see rahuldav. Valla võlakoormus on seadusega sätestatud piirmäärades. Ka valla eelarve täitmist 2013. aastal võib hinnata heaks. Eelarve tulude täitmine oli 101% ja tegevuskulud täideti 98,3% ulatuses. Vald on oma tegevuses lähtunud valla arengukavast, eelarvest ja valla põhimäärusest.“

Kambja valla 2013. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet auditeeris audiitorfirma BDO Eesti AS audiitor Vello Mettis. Vandeaudiitori aruanne ja arvamus oli positiivne ning ilma märkusteta.

Toivo Ärtis

Loetumad