-1.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPraxis kutsub erivajadustega laste lähedasi jagama oma kogemusi

Praxis kutsub erivajadustega laste lähedasi jagama oma kogemusi

Mõttekoda Praxis kutsub inimesi, kelle laste seas või lähivõrgustikus on erivajadusega kuni 30aastaseid noori, osalema Tallinnas ja Tartus toimuvatel aruteludel. Noored, kelle lähedaste kogemusi kogutakse, peaksid olema lõpetanud viimase kolme aasta jooksul kutse- või kõrgharidusõpingud või on hetkel viimasel kursusel õppimas või värskelt omandanud või omandamas viimases klassis toimetuleku õppekava alusel põhiharidust.

Kogutud teadmistele toetudes ja teisi andmeid analüüsides koostatakse ülevaate tänasest olukorrast erivajadusega noorte kutse- või kõrgkoolist tööle liikumisel. Samuti selgitatakse välja, millised on hetkel peamised kitsaskohad ning võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Töötukassa ehk uuringu tellija kasutab materjali töövõimereformi raames tööturumeetmete kujundamisel vähenenud töövõimega noortele.

„Aruteludes keskendume sellele, kuidas lähedased kirjeldavad noore töö otsimise protsessi ja nende tähelepanekutele noore töölkäimise harjumustest. Jutuks tuleb ka kooli ja tugiteenuste roll,“ selgitab arutelujuht ja Praxise analüütik Liina Osila.

Arutelud toimuvad 5. oktoobril Tallinnas ja 7. oktoobril Tartus. Osalussoovist palutakse eelnevalt teada anda info@praxis.ee. Kui osaleja on väljastpoolt neid linnu, korvatakse kuludokumendi alusel transpordikulu.

Arutelul saadud teadmisi kasutavad analüütikud uuringu Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle raames. Vestlused salvestatakse, aga kõik räägitu jääb anonüümseks, st et töös ühtegi nime ei mainita ega ühelegi osalejale otseselt ei viidata. Arutelu tulemusi kasutatakse uuringus üldistatud kujul ja need on alus Töötukassale soovituste tegemisel teenuste loomiseks ja tõhustamiseks, mis toetaksid erivajadusega noorte tööturule siirdumist.

Loetumad