2.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTartumaa Arendusselts avab uue perioodi esimese taotlusvooru sügisel

Tartumaa Arendusselts avab uue perioodi esimese taotlusvooru sügisel

Tartumaa Arendusseltsil (TASil) on hea meel tõdeda, et uue perioodi ettevalmistused hakkavad lõpule jõudma ning esimese Leader-meetme taotlusvooru plaanime avada 2016. a sügisel.

Märtsi lõpust alates viime läbi infopäevasid valdades, mille raames soovime jagada infot projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest, tutvustada TASi arendustegevusi, anda teavet uue hindamiskomisjoni moodustamisest ning kaardistada piirkondade arenguvajadusi. Lisaks valdade külastustele toimuvad alates maist ka TASi piirkondlikud infopäevad, nõustamisele TASi kontorisse ootame taotlejaid samuti alates maist. Täpsem info eelseisvate sündmuste kohta lisandub TASi kodulehele jooksvalt.

Oluliseks ettevalmistustööks enne taotlusvooru avamist on TASi elektroonilise taotlemissüsteemi täiendamine seiremooduliga. Soovime välja töötada seiresüsteemi, kus taotleja sisestab TASi taotlemissüsteemis strateegia seirenäitajad nii taotlemisel kui ka viimase maksetaotluse esitamisel. Nii saab TAS senisest tõhusamalt hinnata strateegia elluviimist ning vajadusel teha strateegia meetmetes muudatusi.

Märtsi algul jõudis Maaeluministeeriumist Leader-tegevusgruppideni info strateegiate hindamise tulemustega – TASi strateegia hinnati Eesti 26 tegevusgrupi seas parimaks ning TAS saab tulenevalt hindamistulemustest juba eelnevalt eraldatud ca 5 miljonile eurole veel üle 755 000 euro juurde. TASi strateegia koostamise protsess kestis kaks ja pool aastat ning strateegia valmimisse panustas erinevatel aruteludel osalemisega enam kui 400 inimest. Täname siinkohal kõiki, kes strateegia loomisele kaasa aitasid!

TASi uue perioodi strateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu hakkame toetama väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegiaga saab tutvuda meie kodulehel www.tas.ee.

Kadri Püü
Tartumaa Arendusseltsi konsultant


Samal teemal:
Tartumaa arendusseltsi teabepäev

Loetumad