Noortekeskus ja kool muutuvas maailmas

1432
Ülenurme gümnaasiumi 3.e klass külas Ülenurme pere- ja noortekeskuses. Vasakul klassijuhataja Kätlin Vahemets ja paremal Õnnemaa noorsootöötaja Liisi Ilves. Foto: Kersti Leis

Noorsootöö noortekeskustes on LOOD. Noorsootöö ei ole NUMBRID. Noore arenemine ja arendamine on PROTSESS. Noorsootöös osalemine on iga noore jaoks isiklik/enda LUGU.

Sellel õppeaastal ei ole olukord haridusasutustes päris tavapärane, kuidas siis sel aastal kooliga koostööd alustada? Kindlalt on teada, et üksteise tugi aitab ka keerulistes olukordades tulemusrikkaid eesmärke saavutada, ja sellest lähtusimegi.

Heaks näiteks, kus kool ja MTÜ Õnnemaa (noortekeskused) omavahel koostööd saavad teha, on kogukonnapraktika.

Kogukonnapraktika – noored praktikandid valivad kohalike vabaühenduste seast endale praktikakoha ning täidavad 10-15 tundi mõnd jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet või teostavad vabaühenduse heaks mõnda enda algatatud ideed.

Augustikuu lõpus võttis allakirjutanuga ühendust Ülenurme gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Tõnis Märtson sooviga, et ka sellel aastal jätkata aastatepikkust koostööd. Kohtusime Ülenurme pere- ja noortekeskuses, kus arutasime läbi kogukonnapraktika programmi – teooria koolis ja praktika noortekeskustes. Hiljem toimub analüüs ja õpitut arvestatakse õppetöö osana. Septembris oleme juba esimeste praktikantidega kohtunud ning tööülesanded ja praktikantide ideed paika pannud.

Järgmise sammuna külastasid Kersti Leis ja Õnnemaa noorsootöötaja Liisi Ilves septembrikuu alguses Ülenurme gümnaasiumi, kohtudes algkooli õppealajuhataja Merje Aaviku ja gümnaasiumi õppealajuhataja Maili Mesipuuga, et välja töötada uued ideed, mille abil kool ja noortekeskus saavad üksteisele kasulikud olla. Koostöö kasulikkus seisneb selles, et kool annab iseseisvasse ellu astuvale noorele teadmised ning noorsootöö loob võimalusi teadmiste rakendamiseks ja kogemuste saamiseks.

Ühiselt võeti vastu otsus, et koostööst oleks koolidel ja noortekeskustel väga palju võita, aga eelkõige võidaksid just noored, kes on meil ühised. Kohtumisel sündisid uued lahendused formaalse ja mitteformaalse õppe vahel.

Algkoolis ei toimu sel aastal pikapäevarühmade tööd. Selles olukorras saavad appi tulla noortekeskused, mille tegevus, huviringid, programmid toimuvad pärast kooli. Nii sündisidki esimesed sammud, esimestele klassidele toimus noortekeskuse tutvustamine koolis. Siinkohal näitena mõned toredad ütlemised ja küsimised vestlusest noorsootöötaja ja esimeste klasside õpilastega.

Noorsootöötaja: „ Mis on noortekeskus, mida seal teha saab?“

Õpilased: „See on imedemaa, unistuste täitumise maa, lõbutsemiskoht, seal katsetatakse. Kui meile on noortekeskuses käimine tasuta, kuidas Sina (noorsootöötaja) siis palka saad? Kas sul on boss ka? Kas teil peab magama?“

2.-5. klasside õpilased ja õpetajad käisid septembrikuu hommikuti Ülenurme pere- ja noortekeskusega tutvumas. Keskuses viis noorsootöötaja Liisi Ilves noortega läbi vestluse, nii nagu koolis. Vaadati lõbusat videoklippi noortekeskuse suvistest tegevustest, oma kätega valmistati noortekeskuse kleeps, mängiti „Kuldvillakut“ ja jagati igale osalejale reklaamleht noortekeskuse tegevustest ja lahtiolekuaegadest. Üks laps küsis: „Aga kui mulle tuleb sõber külla ja meil hakkab igav, siis tuleme sõpradega, koputame uksele ja küsime, et kas võib mängima tulla?“ Noorsootöötaja vastas: „Jaa, kindlasti, olete oodatud.“

Kohtumistel pakkusid noored välja, et noortekeskuses võiksid toimuda klassiõhtud. Tore oleks pidada siin oma sünnipäeva, kui noorsootöötaja viib sünnipäevaprogrammi läbi; sooviti, et siin saaks teha teaduskatseid; noortekeskuses arvati olevat tore ka ööbida. Võime omalt poolt öelda, noortekeskuste tegevusplaanidesse kuuluvadki ka eriteemalised noorteka ööd.

Häid ideid tuli ka õpetajatelt, et mõned kooli tegevused võiksid toimuda just noortekeskusega koostöös – näiteks käelised tegevused, meisterdamine, tööõpetus, väljasõidud, klassihommikud jt.

Kohtumised olid siirad, toredad ja inspireerivad.

Järgmise sammuna oleme õpetajatega plaane tegemas oktoobrikuu kokkusaamiste ja ühistegevuste osas. Koostööst Ülenurme gümnaasiumi vanemate klasside õpilastega saate pikemalt lugeda juba oktoobrikuu lehes.

Ülenurme pere- ja noortekeskuse uksed on avatud esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kella 12.00, reedel on teemapäevad ning avame kell 13.00. Neljapäeval toimub loovteraapia algusega kell 13.30, see viiakse läbi kahes grupis: 7-10-aastased ja 11–13-aastased (eelregistreerimisega) ning kella 16.00 on noortekeskus avatud kõigile.

Tõrvandi pere- ja noortekeskus ootab noori peale kooli alates kella 13.00, neljapäeviti kella 14.00.

Augusti ja septembrikuus leidis taas kinnitust Õnnemaa tunnuslauseks kõlanud mõte: Koostöös peitub jõud ja vägi!

Rõõmsate kohtumisteni!

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineHillitsetult elamusrikas suvi
JärgmineMiks tasub robootikat õppida?