Õpilaste teadustööde I preemia tuli Kambja valda

1318

20. korda toimunud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvisid gümnaasiumiastmes esikoha Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilased Eliis Grigor ja Jaak Pärtel. Eesti maaülikooli eriauhinna sai Ülenurme gümnaasiumi õpilane Mia Keres.

Eliis Grigor on Kambja valla elanik ning varem võitnud sama preemia Ülenurme gümnaasiumi 9. klassis oma loovtöö “Teibitud suu” eest. Tänavuse I koha preemia pälvis ta  ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramise ja biokeemiliste omaduste kirjeldamise eest (juhendajad: Saima Kaarna, Triinu Visnapuu).

Mia Kerest tunnustati eriauhinnaga töö „Eestis kasvatatavate kartulisortide toortumenemine, sõltuvus viljelusviisist ning väetamisest“ eest (juhendajad: Peep Reimer, Indrek Keres). Põhjendus: Kartul on endiselt olulisel kohal eestlaste toidulaual, kuid järjest suuremad on nõuded toidu välimusele ning väärtusele. Uurimistöö annab väga hea ülevaate põhilistest sortidest, on hästi läbi viidud, kokku kirjutatud ja heal teaduslikul tasemel.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ümbritseva maailma vastu ja julgustada neid uurima huvipakkuvaid teemasid. Konkursikomisjoni esimees, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor Pille Runnel avaldas heameelt, et sel aastal jõudis konkursile koguni 205 uurimistööd. „See on suurepärane tulemus seetõttu, et suur osa uurimistöödest valmis pandeemia-aasta erakorralistes oludes, kus igasugune teadustöö oli takistatud. Autorid pidid läbi mõtlema, kuidas kohandada oma uurimismeetodeid veebis töötamiseks, kuidas viia läbi eksperimente, töötada laboris, või erinevates rühmades välitöid teha. Valminud tööde kvaliteet oli sellegipoolest suurepärane.“

Runnel lisas, et õpilaste uurimused on olulised ka teadusele tervikuna: „Uurimistöödest sai nii uusi teadmisi kui mõnes valdkonnas lausa seniseid teadmisi ümber lükkavaid tulemusi.“

Sel aastal toimus konkursi teine voor esmakordselt virtuaalselt. Pille Runnel tõdes, et paljude osalejate ja jälgijate ning detailselt paigas oleva ajakava haldamine oli päris suur väljakutse. Kuigi digiüritusel jääb väheseks osalejate omavaheline kontakt ehk suhtlus, mille nimel käivad teaduskonverentsidel ka professionaalsed teadlased, pakkus veebiformaat palju positiivset. „Nii muutus üritus kättesaadavamaks palju suuremale hulgale huvilistele, kui seda võimaldanuks varasem õpilaste teadusfestival. Konkursikomisjoni liikmed kinnitasid, et tänu digiformaadile avanes võimalus vestelda uurimistööde autoritega põhjalikumalt kui tavaliselt ja usun, et see tuli nii mõnelegi tööle kasuks,“ rääkis Runnel.

Konkursi auhinnatseremoonia toimub 27. mail Tartus Eesti Rahva Muuseumi välialal, vastavalt maikuus kehtivatele ja terviseametiga kooskõlastatud tingimustele.

Õpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Konkursi eesmärk on tõsta lastes ja noortes teadushuvi ning innustada neid huvi pakkuvat teemat süvitsi uurima.

Tööd on leitavad kogumikust (pdf).

2021. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1100 eurot)

 • Eliis Grigor (Hugo Treffneri gümnaasium, 12. klass): „Ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste kirjeldamine“;
 • Jaak Pärtel (Hugo Treffneri gümnaasium, 12. klass): „Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel“;

II preemia (800 eurot)

 • Kertu Birgit Anton (Tallinna reaalkool, 12. klass): „Tüdrukute IT-alane enesekindlus ja pädevus ning nende seos IT-huviringides osalemisega Tallinna reaalkooli ja Tallinna Kesklinna põhikooli näitel“;
 • Eliise Kesküla (Nõo reaalgümnaasium, 11. klass): „Elupaigaspetsiifilise liigi leidumise tõenäosus statistiliselt sobivates elupaikades rohelise hiidkupra (Buxbaumia viridis) näitel“;

III preemia (600 eurot)

 • Severin Bratus (Tallinna reaalkool, 12. klass): ”Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites”;
 • Maria Helene Tomberg (Gustav Adolfi gümnaasium, 12. klass): ”Indrek Hargla ajaloolises kriminaalromaanis “Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus“ kujutatud Tallinna vanalinna ja linnasarase ajalooline tõepärasus”.

Põhikooliastmes

I preemia (850 eurot)

 • Arabella Antons (Tartu Mart Reiniku kool, 9. klass): „“Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga“ ehk Eesti naiste sport 1920 – 1940“;
 • Ingel-Ethel Kanistik (Tallinna Inglise kolledž, 9. klass): „Probiootiliste laktobatsillide mõju Helicobacyer Pylori poolt põhjustatud põletikuvastusele“;

II preemia (550 eurot)

 • Mia Kukk (Vanalinna hariduskolleegium, 8. klass): „Teismeliste tundesõnavara eriolukorda kirjeldades õpilaskirjandite näitel“;
 • Matilda Mägi  (Miina Härma gümnaasium, 9. klass): „Uurimistöö ja küsitlus õnnelikkuse kohta“;

III preemia (350 eurot)

 • Kristjan Saal (Tallinna Inglise kolledž, 9. klass): „Millistel igapäevaselt kasutatavatel pindadel on kõige enam baktereid?“;
 • Britta Truu (Saaremaa ühisgümnaasium, 7. klass): „Lemmikloomad Saaremaa ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi õpilaste kodudes aastatel 1996 ja 2021“.

Eesti esindajad EL noorte teadlaste konkursil: Eliis Grigor, Jaak Pärtel ja Severin Bratus.

Eduka juhendamise eest auhinnati I preemia pälvinud tööde juhendajaid (725 eurot):

 • Triinu Visnapuu (Tartu ülikool) ja Saima Kaarna (Hugo Treffneri gümnaasum) Eliis Grigori töö juhendamise eest;
 • Saima Kaarna (Hugo Treffneri gümnaasum) Jaak Pärteli töö juhendamise eest;
 • Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku kool) Arabella Antonsi töö juhendamise eest;
 • Pirjo Spuul (Tallinna tehnikaülikool) ja Tiina Mägi (Tallinna Inglise kolledž) Ingel-Ethel Kanistiku töö juhendamise eest.

Kõik tulemused koos eripreemiatega leiab Eesti teadusagentuuri kodulehelt (pdf).

Kino maale
EelmineMillal muutub kassi ja koera pidaja loomapidajaks ning milliste nõuetega tuleb arvestada
Järgmine17. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks