Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev

739

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru: 26.03 kuni 10.04 ja 27.08 kuni 10.09. Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

06. märtsil kell 16-18 toimub TASi infopäev Ülenurme pere- ja noortekeskuses, mille raames soovime:

  • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
  • tutvustada TASi arendustegevusi,
  • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
  • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuste ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee.

Kino maale
EelmineLoomakasvatustoetuste taotlemiseks tuleb kasutada e-PRIAt
JärgmineOtsedemokraatia eesti jonni teenistuses