Kristi Aria – Tõrvandisse loodava kooli direktor

3438
Kristi Aria. Foto: Evelin Lumi

Mul on väga hea meel, et saan direktorina olla Tõrvandi Põhikooli loomise juures. Uue kooli asutamine on eriline sündmus nii Lõuna-Eestis kui ka Eesti haridusmaastikul tervikuna. Olen veendunud, et lapsed peavad saama parimat võimalikku põhiharidust just kodulähedases koolis. Minu jaoks saab Tõrvandi Põhikoolist teine kool, mille asutamisega olen tihedalt seotud olnud. Julguse see eriline ülesanne vastu võtta, andsid mulle kogemused, mille omandasin Tartu Rahvusvahelist Kooli luues ja juhtides, aga ka soov panustada kaasaegse ja väljapaistva kooli loomisesse Kambja valda.

Tõrvandi Põhikoolist saab kaasaegne ja iga õpilase arengut toetav hinnatud põhikool. Tõrvandi keskuse uus arhitektuurilahendus, kuhu Tõrvandi Põhikool koos spordi- ja kogukonnahoonega kuulub, loob suurepärase võimaluse valla eri asutuste vaheliseks tihedaks koostööks. Uue kooli tänapäevane õpikeskkond julgustab nii õpilasi kui ka õpetajaid katsetama, uurima ja looma. Lisaks väga headele teadmistele, saavad õpilased Tõrvandi Põhikoolist ka tulevikutöö ja kaasaegse maailma kodanikule vajalikud oskused. Siia kuuluvad näiteks programmeeriv mõtlemine, uue meedia kirjaoskus, rahatarkus, loovus, kohanemine, kultuuridevaheline suhtlemine ja enesejuhtimine. Kõik see saab teoks professionaalsete õpetajate, üldõpetusliku tööviisi, eri valdkondi lõimiva projektõppe, loov- ja uurimistööde, võrgustikes osalemise, lendude üleste õpigruppide, valikainete ja  kogukonnaürituste toel.

Õppimisele ja õpetamisele saab pühenduda vaid siis kui tunneme turvaliselt ja väärtustatuna. Pean koolijuhi üheks olulisemaks ülesandeks koolipere vaimse ja füüsilise tervise hoidmist ning soovin luua Tõrvandi Põhikoolis õppimist ja arengut toetava avatud ja sõbraliku atmosfääri.

Iga lapse kasvamiseks on vaja tervet küla. Kogukonnakooli loomine saab võimalikuks vaid koostöös ja meie ühises soovis luua Kambja valla lastele maailma parimat kooli. Loodan juba peagi kohtuda erinevate osapooltega, et koos arutada, millist kooli me oma lastele soovime. Tõrvandi Põhikoolist saab valla südamesse südamega loodud kool.

Kristi Aria
Tõrvandi kooli direktor

 

Kristi Aria

Haridus

2004 – 2010 Tartu Ülikool, hariduskorraldus, koolijuhtimise eriala, magistrikraad

1999 – 2002 Tartu Ülikool, põhikooli inglise keele õpetaja

1993 – 1997 Tartu Õpetajate Seminar, klassiõpetaja

1981 – 1993 Tsirguliina Keskkool

Töökogemus

2001 – 2022 Tartu Rahvusvaheline Kool, direktor

1999 – 2001 Tartu Kesklinna Kool õpetaja ja klassijuhataja

1997 – 1999 Narva Eesti Gümnaasium õpetaja ja klassijuhataja

Mitmekultuurilise hariduse ekspert ja koolitaja koostöös Tartu Ülikooli, Tartu Rahvusvahelise Maja ja erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Tunnustused

Tartu linna aasta koolijuht 2018

Eestimaa õpib ja tänab 2018: üleriiklik nominent kategoorias Aasta koolijuht

Siseministeeriumi Kodanikupäeva aumärk 2016

Kino maale
EelmineCOVID-19 tõttu haiglas 315 inimest; uusi nakatunuid 3159, vallas 63
JärgmineCOVID-19 tõttu haiglas 322 inimest; uusi nakatunuid 3845; vallas 67