7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEttevõtjad, küsige ise julgemalt toetusi!

Ettevõtjad, küsige ise julgemalt toetusi!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) hakkab märtsisaprillis ettevõtjatele jagama Euroopa Liidu umbes 1,1 miljardi krooni suurust toetusraha.

Täpne aeg sõltub sellest, millal majandus-ja kommunikatsiooniminister kinnitab toetusprogrammide määrused.

Ettevõtja jaoks on olulisim kõige mahukam tõukefond, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), mille EASile eraldatav summa on ligi 119 miljonit krooni. Riiklikku abi ja tulevikus ka eurotoetusi saavad EASi kaudu eelkõige projektid, mis loovad või säilitavad töökohti, on suure ekspordipotentsiaaliga ja tehnoloogia- või teadmistemahukad. Toetust väärivat projekti iseloomustab hea äriidee ja jätkusuutlikkus.

Tegelikult ei pea ettevõtjad ootama, kuni rahalaev Euroopast kohale jõuab, sest Eesti riigi poolt rahastatavad toetusprogrammid on EASis endiselt avatud. Näiteks rahuldati eelmisel aastal umbes 85% esitatud taotlustest. Ühtekokku rahastati ettevõtluse ja regionaalprogrammide raames pisut alla 3000 projekti koguväärtuses umbes 300 miljonit krooni. Ka projektide dokumentatsiooni kordaajamist on EASis lihtsustatud. Projektide rahastamise puhul eeldavad tõukefondidest laekuvad summad panust Eesti riigilt ja taotlejalt. EAS aitab ja nõustab abivajajaid.

Ettevõtja abistamiseks on loodud maakondlike arenduskeskuste võrgustik, samuti võib pöörduda EASi konsultantide poole. Riigi esmaseks ülesandeks on suunata EL struktuurifondidest saadavad summad sektoritesse, mis vajaksid normaalse arengutempo aeglustumise tõttu toetust. Ka ettevõtjad ise võiksid olla toetuste küsimisel hoopis aktiivsemad. Juba rahvasuu teab, et küsija suu pihta ei lööda. Erinevatesse projektidesse suunatava raha maht ei hakka sõltuma mitte niivõrd Brüsseli bürokraatiast, kuivõrd just meie endi võimest genereerida jätkuvalt selliseid ideid, mis leiaksid laiemat kõlapinda ka mujal maailmas.

ELi tõukefondidest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu kaasrahastatavad programmid:

 • Alustavate ettevõtjate stardiprogramm;
 • Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise programm;
 • Uutele turgudele sisenemise programm;
 • Nõustamise programm;
 • Koolitusprogramm;
 • Teadus- ja arendustegevuse toetamise programm;
 • Turismiettevõtjate tootearenduse ja turunduse programm.
 • Lisaks kaasrahastatakse ELi tõukefondidest teadusarendusasutustele suunatud Spinno programmi ja peamiselt kohalikele omavalitsustele ja mittetulundussektorile suunatud piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi.

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees

  Tea Varrak

  Loetumad