Aitame abivajajaid, kuidas suudame ja saame!

542

Meie igapäevauudistesse on valusalt lõikunud sõna „sõda“. Kuigi pommid lõhkevad ja tulekahjud lõõmavad kaugemal, ulatub mõistusevastaste lahingute karm kaja paratamatult üle kogu maailma, ka meieni.

Ka meie maile on jõudnud need, kes pidanud sõja eest pagedes jätma oma kodu ja vajavad ühtviisi nii majanduslikku kui hingelist abi. Enamasti on need naised ja lapsed, palju lapsi… Vallas on juba päris jõuliselt nende aitamiseks tegutsetud, ent igasugune abi kulub jätkuvalt ära. Inimeste vastuvõtmise ja majutamisega tegeleb sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm – ühendust saab võtta tel 750 2604 või meilitsi rahel.tamm@kambja.ee.

Kõikvõimaliku muu abistamise osas on tegutsemas abivallavanem Liis Rosin – tel 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee. Temalt pärinevad ka siinkohal ära toodud teemakohaseid selgitused.

„Toiduabi võiks viia Tõrvandi, Ülenurme, Kambja Coopi kogumiskastidesse, kus head inimesed Tarmo ja Ivar need kokku koguvad ja organiseeritud lattu toovad. Mööbli, tehnika, voodipesu, tarvikute jm infot koondab sotsiaalmeedia kaudu Maila Lubi, kellele tuleb kirjutada ning ta paneb saadaolevad asjad tabelisse, kust saame vaadata, mis meil olemas on, ja siis võimalusel olemasoleva abivajajateni toimetada. Valla kodulehe kaudu saab pakkuda majutust, samuti keeleabi meie ja tulijate vahelise suhtlemise hõlbustamiseks.

Riideabi kogumine saab täishoo, kui oleme välja selgitanud, mida vajatakse ning soovitakse. Kindlasti teeme ka sellekohase üleskutse.

Hästi oluline on tegutseda sellega, kuidas saame pakkuda sisukat vaba aja veetmist ning otsida võimalusi, kuidas sõja käest tulnute mõtted nendest õudustest eemale viia…

Kindlasti palume kõiki, kellel võimalik, annetada kogumiskastidesse eluks esmatarvilikku: patju, tekke, voodipesu, kuivaineid, purgisuppe, hommikuhelbeid, makarone, maiustusi, konserve jms. Eesti Punane Rist on kogumisteema peatanud, ent kauplustes on kogumiskastid endiselt olemas ja nendesse pandu jõuab meie vallas majutatud inimesteni.

Suur tänu kõigile, kes on nõu ja jõuga abiks olnud ning annetusi teinud – nii rahalisi pagulasabisse kui ka toitu ja esemeid annetuskastidesse! FBüleskutsete peale on reageeritud tänuväärse aktiivsusega.

Kindlasti tuleb silmas pidada, et kui inimesed meie valla territooriumil majutavad Ukraina sõja eest põgenenuid, siis andku nad sellest teada sotsiaalosakonda Rahel Tammele.

Arvestagem seejuures, et enesestmõistetavalt võib kõiges tulla ka muutusi ja täiendusi ning hoidkem silma peal valla FBkontol. Kindlasti jälgige palun valla kodulehte, kus infot pidevalt uuendatakse!“

* * *

Lehe trükkimineku ajaks oli juba tekkinud veel mitmeid plaane ja kavatsusi, kuidas meie valda saabunud sõjapõgenikke, kellest enamus ju lapsed ja naised, ka hingeliselt toetada saaksime. Ülenurme pere- ja noortekeskusel ning Ülenurme käsitööseltsil oli juba selginemas koostööplaan – pakkuda tulijatele käsitöist ning meelelahutuslikku ajasisustust. Toimetuses oleme kohtunud MTÜ ESTHELP esindusega. Ülenurmes kaua elanud ja siinsetele elanikele hästi tuntud ukrainlanna Galina Strelovska on oma kaasmaalaste abistamisse kogu hingest panustanud kohe kriisiaegade algusest, samuti tema tütar Valerija. Nende kaudu on tulnud ka tagasisidet ja tänusõnu headele inimestele, kes Ukraina rahvast neil karmidel aegadel toetanud ja aidanud.

Vastloodud MTÜ vahendab abi hädasolijateni

Abikäe on nendel karmidel aegadel hädasolijatele ulatanud ka MTÜ EstHELP – hiljuti registreeritud vabatahtlike ühendus, mis tegeleb praegu Ukrainast Eestisse liikuvate inimeste transpordi toetamise ja juba siia jõudnud inimeste abistamisega. Oleme suutnud väga operatiivselt hankida mööblit ja muud sisustust ning just neid asju, mida inimestel täpselt vaja on. Meil on olemas teatud varud, aga kogume ka operatiivselt vajalikku juurde. Me ei unusta ka lemmikloomi, kes paljudel siia tulijatel kaasas on.

Meie MTÜ on plaanitud toimima pikemat aega, sest abivajadus kestab ilmselt veel kaua nii Eestis, Ukrainas kui võib-olla ka mujal. Ukraina vajab tuge ülesehitustöödel ja meie liikmed soovivad kindlasti ka sellesse panustada.

Esimene üldannetusteks mõeldud konto LHV pangas on EE497700771007693419, saajaks MTÜ EstHELP ja selgitusse võib panna ka omapoolse selgituse, kui on mingi konkreetsem soov, kuhu valdkonda seda annetussummat soovitakse suunata. Peame selle kohta arvet ja oleme vastutustundlikud.

Kontaktid, kellega ühendust võtta, kui on küsimusi, soovi millegagi panustada või ka annetusi teha, on kaks:

Priit Paide – tel 5668 8318, priit@esthelp.eu,

Kaari Reimus – tel 5561 8085, kaari@esthelp.eu.

Tulevikus liigub info tõenäoliselt rohkem ka MTÜ enda FBlehele ja teistesse kanalitesse, kuid praegu saab kõige värskemat ja aktuaalset infot, jälgides FBlehte kasutajanimega Priit Kaari.

Kontod hakkavad olema erineva suunitlusega:

sotsiaalne (naised-lapsed-vanurid ja nende igakülgne toetus);

loomade kaitse ja heaolu toetamine; üldkonto, kuhu kanda raha, kui inimene annab MTÜ juhatusele volituse ise otsustada, kuhu tema annetatud summat hetkel kõige rohkem vaja oleks;

majutustoetuse eesmärgiks on aidata inimestel tasuda kas osa üürikorterite tagatisrahast ja maaklerite tasudest või ka toetada neid, kellel üürisummast igakuiselt veidi puudu jääb; logistika-liikuvuse fond. Meie tegevusega kaasneb palju liikumist ja teinekord on ka toetatud naistele-lastele vaja transporti korraldada ning see vajab samuti jooksvate kulude katteks vahendeid.

PRIIT PAIDE,
MTÜ EstHelp asutajaliige

Kino maale
EelmineIgnatsi Jaagu koolis möödub kevad peomeeleolus
JärgmineSada aastat kliimavõitlust