Vald hüvitab kuni 19-aastaste elanike vältimatu arstiabi visiiditasud Tartu ülikooli kliinikumis

1198
Foto: TÜK

Kambja vallavalitsus ja TÜ kliinikum sõlmisid lepingu, mille alusel hüvitab omavalitsus kuni 19-aastaste Kambja valla elanike vältimatu arstiabi visiiditasud kliinikumis.

Lepingu kohaselt võtab Kambja vald enda kanda kliinikumi poolt kuni 19-aastastele (kaasa arvatud) isikutele, kelle alalise elukohana on registreeritud Kambja vald, vältimatu abi korras kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas, lastekliiniku, kõrvakliiniku, silmakliiniku ja psühhiaatriakliiniku valvekabinetis osutatud tervishoiuteenuse eest tasumisele kuuluva visiiditasu summas viis eurot ühe isiku ühe visiidi kohta.

„Valla jaoks on oluline pakkuda kvaliteetset ja kättesaadavat arstiabi kõikidele lastele ja noortele. Heameel, et koostööpartneri TÜ kliinikumi abil, on see nüüd võimalik,“ sõnas vallavanem Argo Annuk.

Käesoleval aastal kehtib sõlmitud leping kuni 31.12.2022 toimunud visiitide eest, lepingut uuendatakse igal kalendriaastal.

Juhul kui kuni 19-aastane isik ei ole Kambja valla elanik, kuid soovib kliinikumi visiiditasu kompenseerimist, siis sel juhul tuleb tal end registreerida valla elanikuks rahvastikuregistris.

Lisainfo: vald@kambja.ee

Kino maale
EelmineAlgab eterniidi kogumine
JärgmineKredEx avab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru