Vald parandab Kuuste mõisakoolis ja Ülenurme gümnaasiumis kaasava hariduse rakendamiseks vajalikke tingimusi

488

Riigi Tugiteenuste Keskus rahastas 21.09.2021 otsusega nr 11.4-5/1181 Kambja vallavalitsuse projekti „Kambja valla koolides õueala kujundamine ja kohandamine kaasava hariduse rakendamiseks“. Projekti rahastati meetmest „Koolivõrgu korrastamine“ tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Abikõlbulikud kogukulud on 88 423,20 eurot, millest toetust antakse 75 159 eurot ja valla eelarvest tasutakse omafinantseering 13 263,48 eurot.

Toetuse rahastusega suurendame Kuuste mõisakooli ja Ülenurme gümnaasiumi valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid. Ülenurme gümnaasiumis kujundatakse õueala, Vana-Kuuste mõisaparki paigaldatakse atraktsioonid, et soodustada liikumist ja erinevaid tegevusi. Koolid saavad mänguväljakuid integreerida õppetöösse, koolivälisel ajal on need kasutatavad ka kohalikele elanikele.

Erinevad ronimisatraktsioonid aitavad lastel parandada koordinatsiooni. Lapse taju arendamisel on väga oluline osa liikumismängudel. Aju töövõime säilitamiseks tuleb tundides võimaldada motoorset tegevust (liigutuspausid, liikumismängud). Erinevad tegevused aktiveerivad erinevaid aju osi, lastes teistel ajuosadel sel ajal puhata. Samuti soodustavad liikumispausid tähelepanu- ja keskendumisoskuste arendamist, käte ja jalgade liikumise jälgimist ja enesekontrolli arendamist. Projekti eesmärk lähtub valla arengukavast, sellega soovitakse õpilaste arengupotentsiaali ja erivajadusi arvestades luua turvaline, kaasaegne ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestav keskkond.

Projekti eestvedaja haridusspetsialist Maia Uibo pani südamele: „Liikuge ja mängige koos lastega, see vähendab sotsiaalseid pingeid ja pakub eduelamusi, mis omakorda on vajalikud õpimotivatsiooni tõstmiseks. Paranevad kõikide õpilaste õpitingimused ja õppeedukus, mis on aluseks tulevaseks konkureerimiseks tööturul. Lisaks suureneb õuesoleku aeg, mis aitab hoida lapsi tervena.“

Vana-Kuuste parki paigaldab atraktsioonid OÜ Tiptiptap ning Ülenurme gümnaasiumi õueala kujundab ja atraktsioonid paigaldab OÜ Tommi Play juba käesoleval kevadel.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
Eelmine„Together“
JärgmineTõrvandi kooli eskiisprojekt on valminud ning keskusala detailplaneering vastu võetud