Tulekahi Kambja puidutööstuses

212

Kambja aleviku puidutööstuses põles 20.11.2010 kella 00.13 paiku puidu termotöötluse kamber ja tuli levis ka kõrval asuva katlamaja katusealusesse. Päästetöötajad avasid tulekolletele ligipääsemiseks ja kustutamiseks osa seadme isolatsiooni ning 20 ruutmeetri ulatuses katlamaja seina ja 6 ruutmeetri ulatuses katust.

Kino maale