Ülenurme gümnaasiumi algkooli kingitus Eestimaale

1158
Ülenurme gümnaasiumi 4.d klass Eesti Põllumajandusmuuseumis

Sallivus, viisakus ja sõbralikkus ei sõltu rahvaarvust.
See kallis vara on meil täitsa tasuta käes.

President Toomas Hendrik Ilves

Käes on meie kodumaa suur juubeliaasta. See on ainulaadne aeg – Eesti saab 100-aastaseks ainult üks kord ja seda tuleb vastavalt ka tähistada.

Kuidas tähistati seda imelist peoaastat?

Ülenurme gümnaasiumi algkoolipere kinkis kallile kodumaale mitmesuguseid kingitusi.

1. klassid otsustasid oma kingi teha perekonnale. Selleks kujunes järjehoidja, mille tarbeks koguti kokku 100 ilusamat eestikeelset sõna, mille valimisele aitasid kaasa ka head lapsevanemad. Järjehoidja eesmärgiks oli suunata last rõõmuga ja rohkem lugema. (Allikas: K. Hokkonen, E. Kaljula, S. Rohumets, K. Roonurm, M. Anier)

2.c klass. Tegime EV 100. sünnipäevaks kingituse Ülenurme raamatukogule. Iga laps kinkis ühe raamatu omal vabal valikul (kodus olemasolevatest või ostes täiesti uue). Raamatu siseküljele kleepisime pühenduse lapse nime ja kuupäevaga. Andsime need pidulikult üle raamatukogu külastamispäeval. Lugemine loeb! (Allikas: K. Pärli)

2.d klass. Eestlased on alati olnud laulu- ja tantsurahvas. Laul ja tants teevad meele rõõmsaks ning loovad ühtsustunde. Kuna parim kink tuleb südamest, otsustaski meie klass Eestile 100. sünnipäeva puhul ühe ilusa tantsu kinkida! Klassikoosolekul otsisime koos tantsuks sobivat eestikeelset lugu. Valik oli keeruline, sest ilusaid laule on nii palju! Lõpuks sai valik siiski tehtud ja algas kava ühine koostamine. Tantsukava tahame uuel õppeaastal esitada nii oma kooli õpilastele ja võimalusel ka oma valla lasteaialastele. Hea laps saab ikka mitu kingitust, seega tuleb meie klassi poolt täiendus ka kooli raamaturiiulisse tõime kooli erinevaid põnevaid raamatuid ja lauamänge, mida on hea aatriumis sirvida ja mängida. (Allikas: K. Kiik)

 

3.a klass. Ühiselt otsustati valmistada Eesti vabariigile kingituseks omaloominguline luuleraamat „Minu Eestimaa“, sest luuletus on kingitus, mis on justkui eesti keele laps. Luuletama asuti eesmärgiga suunata lugejat väärtustama eesti keelt ja märkama ning hoidma kodumaa kaunist loodust.

Raamat on saadaval Ülenurme gümnaasiumi raamatukogus ja internetis. (Allikas: R. Avastu)

3.b klass. Meie otsustasime kinkida Kambja vallale lindude pesakastid. Idee tuli tublilt lapsevanemalt, kes nii jõu kui nõuga abistas organiseerimisel. Alustuseks külastati Raitwoodi, saamaks pesakastide materjali ja tutvustamaks õpilastele Eesti puitu. Sellele järgnesid metsa istutamise talgud, et olla teadlik puidu päritolust, ja pesakastide meisterdamine. Mõlemas tegevuses osalesid ka lapsevanemad. Projekt õnnestus ja pesakastid toimetati kenasti vallamajja. (Allikas: M. Meitern)

3.c klass. Meie projektiks oli raamat „EV 25 aasta pärast“. Õpilased kirjutasid sinna loo, millisena näeb ta ennast 25 aasta pärast ja luuletuse Eesti Vabariigist 25 aasta pärast. Idee tuli filmist, kus ühed vilistlased võtsid välja ajakapsli, kus nad kirjutasid, missugusena nad näevad oma tulevikku, ja võrdlesid seda tegelikkusega. Nüüd on 3.c klassi õpilastel võimalik vilistlaspeol lugeda oma ennustusi. Raamatu kinkisime kooli muuseumile. (Allikas: M. Vaabel)

3.d klass teeb kingiks Eesti muinasjuttudega CD-plaadi, kus lapsed ise loevad muinasjutud linti. Samuti on laste endi kirjutatud luuletustest koostatud väike luulekogumik. Muinasjutu CD-plaadi idee tulenes sellest, et lastele meeldib kuulata õhtujutte, kuid vanematel pole teinekord võimalik neid lugeda. Seega on hea omada plaati, mille saab lihtsalt mängima panna. Lastele andis see ettevõtmine võimaluse ennast ilmekalt väljendada ja panna end näitleja rolli. (Allikas: K. Prušinskaja)

2.a, 3.b, 4.a ja 4.c klass, s.o. 96 õpilast + 4 õpetajat=100 inimest osalesid üritusel „Matkapäev sajale“. Kuna Ülenurme gümnaasium on tervist edendav kool, siis meie ideeks oli kinkida Eestile tervisepäev. Lisaks liikumisele tehti viktoriini, suheldi koolikaaslastega ja lahendati QR-koodiga digiülesandeid. Päev õnnestus, sest lapsed olid rõõmsad ja võtsid innuga kõigest osa. (Allikas: A. Kiili, M. Meitern, S. Kikerpill, K. Ird)

Enne suvevaheaja algust lõppes Ülenurme gümnaasiumi 4.b klassi ja Tõrvandi raamatukogu ühisprojekt „Kingime koolile raamatu või ajakirja!“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Kokkuvõtte tegemise päeval oli koolile kingitud kokku 500 teavikut, millest 176 raamatut ja 324 ajakirja ja millele on hiljem veel lisa tulnud! Aitäh kõikidele suurtele ja väikestele annetajatele! Eriline tänu kirjastustele Helios ja Egmont Estonia, kes samuti projektis kaasa lõid! (Allikas: K. Roonurm)

4.d klass. Meie klassi moto on „Märka sõpra ja lähedasi“. Otsustasime oma kingi teha Eesti Põllumajandusmuuseumile, sest klassiaknast välja vaadates nägime hobuseid ja nende töökaid talitajaid, kellel kindlasti abi ära oleks kulunud. Ja kuluski! Töö käigus koristasime loomade järelt, vedasime neile süüa ja aitasime jooksvalt tekkinud tööde tegemisel. Käisime seal mais ja juunis kaks korda nädalas ja olime nii pikalt, kui jõudu, tööd ja tahtmist jagus. Vabatahtlikuks olemine on lahe! (Allikas: M. Lepp)


5. klasside kingituseks oli Kevadlaadalt kogutud tulu, mis anti üle Lastefondile toetamaks õpilaste poolt valitud isikut tema ravis. Idee kujunes välja laste endi mõtetest, sest kõik õpilased soovisid osaleda heategevuses. Laadal müüdi kõike põnevat, alustades võileibadest ja lõpetades enda kasvatatud tomatitaimedega. Müügitulud ja annetused koguti Lastefondi hoiupurki, kokku 567,23 €. Imeline tulemus! (Allikas M. Anier, S. Sarv, H. Sarapuu)

Palju õnne, armas Eestimaa!

Idee autor Ülenurme gümnaasiumi ainekomisjon,
toimetas MARIS LEPP

Kino maale
EelmineKümnendate kooliolümpiamängude valguses
JärgmineKambja laulukoor Läte käis Saaremaal kontserttuuril