Kambja vald aitab noortel tööd leida ja õpinguid jätkata

857

 

Kambja vald on üks kolmekümne viiest Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi projektis, et olla oma 16–26-aastastele noortele abiks töö leidmisel või õpingute jätkamisel. Alaealise noore puhul kaasame ka vanemad. Kogu tööprotsessis järgitakse hoolikalt andmekaitsereegleid ja rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtteid ning noorsoo- ja sotsiaaltöö häid tavasid.

Esimeses etapis oleme välja selgitanud, et Kambja valla territooriumil on 80 mitteaktiivset noort inimest vanuses 16–26 eluaastat, kes võivad vajada abi oma potentsiaali ja võimete realiseerimiseks. Töötame riiklikest registritest saadud andmetega, et kontakteeruda noortega, kes ei õpi, ei tööta, ei ole töötuna arvel, ei saa töötamise toetamise teenust või hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest, ei tegele ettevõtlusega, ei kanna vangistust või eelvangistust, ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses, kellel ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust.

Sotsiaaltöö spetsialist võtab esimeses etapis ühendust noortega vanuses 16–20 eluaastat. Kontakti eesmärk on välja selgitada, kuidas noorel tegelikult läheb ning kas ta vajab tuge oma tuleviku loomisel. Suvi on õige aeg, et teha näiteks otsused pooleli jäänud haridustee jätkamiseks, sest paljudesse haridusasutustesse on võimalik dokumente esitada veel ka augustikuus.

Oleme saatnud välja esimesed kirjad ja ootame noortelt tagasisidet. Kui me noorelt tagasisidet ei saa, võib põhjuseks olla, et kiri või e-kiri pole nooreni üldse jõudnudki. Siis võtame mõne nädala pärast noorega veel ühendust. Vestluse ja kirjavahetuse käigus soovime jõuda parima lahenduseni. Lahenduste pakkumise juures teeme koostööd erinevate asutustega, nagu näiteks Eesti Töötukassa, Johannes Mihkelsoni Keskus, õppeasutused jne.

Tegutseme koos noorega ja noore heaks!

RAHEL TAMM tel 750 2604, 5627 7072
HELINA TAMMEMÄGI tel 741 6205, 502 5840

Kino maale
EelmineKuuste esimestele suvemängudele andsid näo ekstreemsed võistlusalad
JärgmineÕppeaasta algus Kambja Ignatsi Jaagu koolis