Vallavolikogu valis vallavanemaks Illari Lääne

2658
Volikogu esimees Aivar Aleksejev (paremal) õnnitleb ametisse valitud vallavanemat Illari Läänt (vasakul). Foto: Marko Ojakivi

31. augustil 2022 kogunenud Kambja Vallavolikogu liikmed valisid 14 poolthäälega vallavanemaks Illari Lääne (Reformierakond).

Volikogu esimees Aivar Aleksejev: „Volikogu liikmete jaoks on kõige olulisem vallavalitsuse usalduse ning töövõime taastamine. Hääletustulemus annab selleks tugeva aluse ning sõlmitud koalitsioonileping on selgete eesmärkide ning tegevustega, mis kindlasti aitavad Kambja valla inimeste heaolule ja turvatundele kaasa.“

Vallavanema ametisse valitud Illari Lään: „Uues koalitsioonileppes tahame valla arendamisel lähtuda eeskätt vallaelanike heaolust. Muudame vallajuhtimise läbipaistvamaks, kus elanike kaasamine otsustusprotsessi peab sõnadest ka tegudeni jõudma. Muutuma peab valla töökultuur elanike ja partnerite päringutele vastamisel ning tähtaegadest kinnipidamisel,“ toob Lään täpsustuseks.

Koalitsioon jätkab volikogus varasemalt kokkulepitud suurarenduste elluviimist (Tõrvandi Põhikooli ning Päikeseratta lasteaia rajamine, Ülenurme spordihoone rekonstrueerimise lõpuleviimine jm), et luua juurde täiendavad kooli- ja lasteaiakohad ning sportimisvõimalused valla inimestele. Täpsem ülevaade uuest koalitsioonilepingust kodulehelt.

Illari Lään (sünd. 1973) on pikaajalise juhtimiskogemusega avaliku sektori suurorganisatsioonidest. Enne vallavanemaks valimist töötas ta Eesti Rahva Muuseumi avalike ja välissuhete juhina. Samuti on ta töötanud vastutavatel ametikohtadel aastaid Eesti Lennuakadeemias ja Tartu Ülikoolis. Ka teadusmagistri kraad on Läänel Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudist.

Vallavanema elukoht asub valla ääremaal Külitsel, kus ta on elanud viimased 18 aastat. Peres kasvab kaks tütart ning Inglise springerspanjeli tüdruk.

Vallavanema kõrval asub ametisse ehitus-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanemana Triin Nõmmistu (Reformierakond). Haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna abivallavanemana jätkab Liis Rosin (valimisliit Hoiame Head). Vallavalitsusse kuuluvad edaspidi ka valla arendusjuht Kristi Kull ning valla finantsjuht Eve Jaanus.

Kambja Vallavolikogu on 21-liikmeline. Volikogus kuulub Reformierakonnale kuus, valimisliidule Hoiame Head kuus, valimisliidule Ettevõtlik Kambja neli, Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale kolm ja Isamaale kaks kohta. Koalitsioonileping on sõlmitud Reformierakonna, Hoiame Head ja Isamaa vahel.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja vallavolikogu 31.08.2022 istungilt
JärgmineKogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda