Kambja vallavolikogu 31.08.2022 istungilt

850

Kambja vallavolikogu istung toimus 31.08.2022 algusega kell 17.00 Uhti külas Reola kultuurimajas. Kohal olid kõik 21 volikogu liiget.

Päevakord:

1. Vallavanema valimine

Kambja vallavanem Argo Annuk esitas tagasiastumispalve ja ta loetakse tagasiastunuks alates 24. augustist 2022. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel valib vallavolikogu uue vallavanema.

Istungil seati vallavanema kandidaatideks üles volikogu liige Illari Lään ja volikogu liige Tarmo Kleimann. Salajase hääletamise tulemusel valiti vallavanemaks 14 häälega Illari Lään. Tarmo Kleimann kogus 7 häält.

Kambja vallavolikogu 31.08.2022 otsus nr 62 „Vallavanema valimine“

2. Kambja vallavalitsuse kinnitamine

Ettekande tegi vallavanem Illari Lään.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel esitas vastvalitud vallavanem vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsuse uue koosseisu.

Volikogu kinnitas Kambja vallavalitsuse uue koosseisu liikmeteks vallavalitsuse teenistujad abivallavanema Liis Rosina, finantsjuhi Eve Jaanuse, arendusjuhi Kristi Kulli ning nimetas Triin Nõmmistu liikmeks ja ametisse abivallavanemana. Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastati Toivo Salus ja Alar Arukuusk. Otsuse poolt hääletas 13 liiget, vastu oli 6 ja erapooletuks jäi 1.

Kambja vallavolikogu 31.08.2022 otsus nr 63 „Kambja vallavalitsuse kinnitamine“

3. Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ettekande tegi vallavanem Illari Lään.

Volikogu otsustas vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuurist koondada majandus- ja ehitusvaldkonna abiavallavanema ametikoht kuna vallavalitsuse liikmena on valdkonna abivallavanem ametisse nimetatud ja seetõttu dubleerivad need ametikohad teineteist (poolt 12, vastu 5, erapooletuid 2).

Kambja vallavolikogu 31.08.2022 otsus nr 64 „Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine“

4. Vallavanema ja abivallavanema töötasu ja hüvitiste kinnitamine

Volikogu kinnitas vallavanema töötasuks 4000 ja abivallavanema Triin Nõmmistu töötasuks 3400 eurot kuus ning hüvitised (11 poolt, 7 vastu, 1 erapooletu).

Kambja vallavolikogu 31.08.2022 otsus nr 65 „Vallavanema ja abivallavanematöötasu ja hüvitiste kinnitamine“

Järgmine volikogu istung toimub 14. septembril algusega kell 17 Reola kultuurimajas.

Kino maale
EelmineMuudatus Elroni kagusuuna sõiduplaanis
JärgmineVallavolikogu valis vallavanemaks Illari Lääne