Iseseisvusmeelsus võidutses

1030

Vabariigi Valitsuse algatusel korraldatud küsitluse „Kas pooldate Kambja ja Ülenurme valla sundühendamist?“ tulemused kinnitavad, et kambjalased ei soovi suurvalla koosseisu sulanduda.

Küsitlusel osales 821 inimest (nimekirja oli kantud 2099). Paberhääletusel osales 539, e-hääletusel 282 inimest.

Kambja ja Ülenurme valdade sundühendamist toetas 63 inimest ( neist 29 paberhääletusel ja 34 e-hääletusel).

Sundühendamise vastu oli 92% vastanutest ehk 756 inimest (508 paberhääletusel, 248 e-hääletusel).

Toivo Ärtis 

Kino maale
EelmineJuubelitammest sirgub Kambja kooli uus sümbol
JärgmineJuubelijooksu ootuses!