Kambja vallavolikogu istung toimus 30. märtsil 2017.

Vallavara võõrandamine teistkordsel enampakkumisel

Kambja vallavolikogu 24. märtsi 2016 otsusega nr 78 „Vallavara võõrandamine” otsustati müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel tervikvarana Oomiste külas asuvad elamumaa sihtotstarbega Põdramäe kinnistu ja Põdraoru kinnistu alghinnaga 15 000 eurot.

Kambja vallavalitsus korraldas enampakkumise, kuid see osutus nurjunuks, kuna ainus pakkuja loobus pakkimisest. Otstarbekas on korraldada uus enampakkumine.

Vallavolikogu otsustas müüa teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel tervikvarana Kambja vallale kuuluvad Oomiste külas asuvad elamumaa sihtotstarbega Põdramäe kinnistu (kü 28201:003:0030, kinnistusregistriosa 4633904) suurusega 3,50 ha ja Põdraoru kinnistu (kü 28201:003:0031, kinnistusregistriosa 4665004) suurusega 0,41 ha alghinnaga 10 000 eurot.

Enampakkumise läbiviimise korraldab vallavalitsus.

Kinnistute ostmine

Vallavolikogu otsustas osta Kambja vallale avalikuks otstarbeks Mäekülas asuva Kalevi kinnistu kinnistusregistriosa nr 1680704 Kopa-Kaatsi tee T4 katastriüksuse 28201:001:0209 (sihtotstarve transpordimaa, pindala 1547 m2). Maaüksus omandatakse tasuta.

Vallavolikogu otsustas osta Kambja vallale avalikuks otstarbeks Sipe külas asuva Kõivusaare kinnistu kinnistusregistriosa nr 2098104 Kõivusaare tee katastriüksuse 28204:004:0231 (sihtotstarve transpordimaa, pindala 1404 m2). Maaüksus omandatakse tasuta.

Vallavolikogu otsustas omandada Kambja vallale tasuta avalikuks otstarbeks Ivaste külas asuva Vastse-Soe kinnistu kinnistusregistriosa nr 263604 jagamisel tekkiva Kährimäe-Kansi tee T3 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse pindalaga 3515 m2.

Maaüksused omandatakse tingimusega, et selle otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistute võõrandamise lepingute sõlmimisega.

Kambja vallavalitsusel tuleb tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv.

Toivo Ärtis 

Kino maale
EelmineGrethe Guhse oli pranglimises võidukas
JärgmineEakad sünnipäevalapsed ja juubilarid Kambja vallas