URBACT on lõppenud? Ei, läheb edasi!

259

URBACT (koostöine ja innovaatiline haridusvõrgustik) see on imelihtne, sest seda tõlkida pole vaja. See on projekt sõprade leidmiseks, nendega koos õppimiseks ja tegutsemiseks. Projekti käigus oli palju koolitusi, kõik projekti partnerid korraldasid vastuvõtte ja külaskäike. Eestis on nii palju toredaid paiku ja huvitavaid inimesi Õppisime üksteise parimatest praktikatest ja proovisime koos leida lahendusi probleemidele.

Projekti eesmärk

Luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne.

Foto: Maia Uibo

Kes osalesid?

Projekti eestvedajaks oli Tallinn, kes oli ka selle projekti juhtpartner ja algataja. Kui seni oli tegemist rahvusvahelise võrgustikuga, siis 2021. aastal algatati ja katsetati ja viidi läbi projekti riigisisesena. Tallinna algatatud ettevõtmisega liitusid peale Kambja valla veel Elva, Kohila, Viru-Nigula, Saue, Rae vald ja Narva linn.

Omast vallast kaasasime tegevustesse Unipiha, Kuuste, Kambja ja Ülenurme kooli, Tõrvandi ja Soinaste lasteaia, Ülenurme muusikakooli ning pere- ja noortekeskuse Õnnemaa. Plaanid olid muidugi suuremad, aga mis teha kui koroonaviirus meie tegemistele piire seadis.

Foto: Maia Uibo

Meie oodatud tulemused

Koolidevahelise koostöö paranemine, sh kaks ülevallalist koolidevahelist ühisüritust aastas.

Covid ei lasknud kõiki plaane ellu viia, aga kaks suurt üritust sai siiski läbi viidud – kevadlaadaga koos toimus huvihariduse laat ja sügisel ka esimene õpetajate päeva tänuüritus Kambja kultuurikeskuses.

URBACT partneritega koostöö jätkumine, see tähendab võrgustiku toimimist. Võin kinnitada, toimib hästi.

Ühtse meie tunde kujunemine vallas. See võtab veel kindlasti aega, aga me otsustasime, et alustame just haridusasutustest. Esimesed sammud on tehtud ja uued plaanid ka olemas.

Kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, kellegagi koos. Rahulike ja ettevaatlike eestlastena valime mõlemad, sest soovime liikuda kaugele paraja kiirusega. Mitte ainult loodame ja plaanime uusi tegevusi, et edasi anda saadud kogemusi ja oskusi. See tung on kohati nii suur, et kui viimaselt kohtumiselt koju sõitsime, siis üks meie meeskonna liige kuulutas: „Pean kiiresti koju jõudma, sest mu peas on nii palju huvitavaid ideid. Pean need kähku kirja panema, et midagi ei ununeks.“

Maia Uibo
projekti Kambja valla poolne vedaja
valla haridusnõunik

Kino maale
EelmineAlgab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt
JärgmineAasta 2022 Kambja vallas