Lähenevad jõulupühad ja aastavahetus on aeg, mil teha tagasivaade mööduvale aastale ning avada tulevikuplaanid järgmiseks. Aastalõpp on olnud erakordselt tempokas, vallaelanikke kaasates oleme vastu võtnud palju tulevikku mõjutavaid otsuseid.

Augustis 2022 sündis Kambja vallas uus ning laiapõhjaline koalitsioon, milles valla arengusse panustavad ühiselt VL Hoiame Head, Reformierakonna ja Isamaa esindajad. Koalitsioon on end näidanud väga koostöövõimelisena lühikese aja jooksul on ellu viidud juba mitmed koalitsioonilepingus olevad lubadused.

Suurimad investeeringud lähevad haridusse

Lõppev aasta tõi Kambja valla inimestele Tartu rattaringluse laienemise Külitsele, Tõrvandisse ja Ülenurmele. Avardusid ühistranspordi kasutamise võimalused ning alustatud on Tõrvandi–Külitse kergliiklustee kavandamisega. Transpordiameti juhtimisel on projekteerimisel ka puuduolev kergliiklustee lõik Külitselt Nõoni, et tulevikus oleks võimalik turvaliselt liigelda ja sporti teha Tartust Elvani.

Suurimad investeeringud on aga seotud haridusega. Ülenurme Gümnaasiumi juurde kerkis aasta lõpuks väga nüüdisaegne ning rohkete võimalustega spordihoone, mis rõõmustab nii valla koolilapsi kui vallaelanikke. Lisanduvad uued lasteaiakohad Ülenurme Lasteaia Nurmepesa Linnavere filiaali Soinastes (Rehe hotell) ning Tõrvandi Lasteaeda Rüblik.

Ettevalmistused käivad ka Eerikale Päikeseratta kinnistule uue lasteaia ehitamiseks, ikka eesmärgiga leevendada lasteaiakohtade nappust meie vallas.

2023. aasta alguses läheb aga Tõrvandis lahti uue põhikooli ehitus, mille loodame valmis saada 2024. aasta esimestel kuudel. Tõrvandi kooli rajamisega saab vald perspektiivis juurde 860 koolikohta. Jätkuarendusena loodame lähitulevikus Tõrvandi kooli juurde ehitada spordihoone ning kogukonnakeskuse, kus tulevikus hakkaks tervikuna koos paiknema ka vallavalitsus.

Tasakaal elamuehituse ning valla taristu arengu vahel

2022. aasta sügisel alustasime valla üldplaneeringu uuendamisega, mis määrab olulises osas valla ruumilise arengu lähema 15 aasta perspektiivis. Strateegiline eesmärk on leida hea tasakaal elamuehituse ning valla taristu arendamise vahel, et uute elamupiirkondade kõrval ei jääks tähelepanuta mänguväljakute, kergliiklusteede, valgustuse jm kommunikatsioonide arendus, mis elanikele väga korda läheb.

Arendustegevust mõjutab kindlasti novembrikuu volikogus vastu võetud detailplaneeringuga seotud rajatiste väljaehitamise kord, mis annab hea raamistiku valla ning arendajate koostööks ning hoiab fookuses vallaelanike vajadused.

Hoolides muutume ka ise paremaks

Kambja valla jätkusuutliku arenguga soovime kujundada meie ümber kogukonna, kus inimestel oleks kindel ja kodune elamispaik, nagu ütleb valla tunnuslause.

Lisaks soovime, et aastalõpu kiires töötempos saaksid puhkehetke ka kõik meie valla tegusad inimesed. Tehke paus selleks, et küsida oma lähedastelt, aga ka sõpradelt ja headelt naabritelt, kuidas neil läheb. See lihtne küsimus on vastajale olulisemgi kui selle küsijale. Üksteisest hoolides ning abivajajaid aidates muutume ka ise paremateks inimesteks. Keeruliste aegade kiuste tuleb osata rõõmu tunda lihtsatest, kuid olulistest asjadest – koosolemisest ning koostegemisest.

Vallavanema ja volikogu esimehe poolt soovime kõigile rahulikku jõuluaega ning kõikide salasoovide täitumist uuel aastal!

ILLARI LÄÄN,
vallavanem

AIVAR ALEKSEJEV,
vallavolikogu esimees

Kino maale
EelmineURBACT on lõppenud? Ei, läheb edasi!
JärgmineTõrvandi raamatukogus alustas tegevust raamatuklubi