Tegusam elu Kodijärve Kodus

1278

Kodijärve Kodu ekskursandid. 

AS Hoolekandeteenused Kodijärve Kodu tähistab tänavu kevadel oma teist sünnipäeva uue peremajaüksusena.

Klientide teenindamisel oleme astunud kahel viimasel aastal suuri samme väärtuspõhise klienditöö arengu suunas. Täna ei piisa enam ainult hoolduspõhisest lähenemisest. Oluliselt on suurenenud ootused, et me märkame inimest individuaalsemalt koos tema positiivsete ja arengut vajavate külgedega ning teeme võimalikuks endapoolse toetusega inimese väikeste ja suurte unistuste täitumise.

Meie kliendid käivad väljaspool kodu üritustel, tööl, koolis, külastavad lähedasi ja tarbivad teisi avalikke teenuseid. Suur lootus on, et töövõimereform loob meie klientidele rohkem võimalusi toetavate teenuste saamiseks, et jõukohaselt tööellu liikuda. Et me saaksime veelgi enam inimesi integreerida ühiskondlikku ellu.

Oleme võtnud ette ka meie personaliridade täiendamise, et kaasata professionaalseid klienditeenindajaid. Tahame uues ja kaasaegses Kodus luua ka sisuliselt areneva teenuse. Tihti me arvame, et institutsionaalse mõtteviisi kummutamine tähendab ainult füüsiliste elamistingimuste parandamist, aga tegelikkuses on veel kaalukam osa selles just see, et me hoolime ja märkame inimest ennast ja tema unistusi, oskusi ning loome võimalused arenguks.

Ettevõtmisi ja ettevõtlikkust jätkus mitmel rindel

Kodijärve Kodu asub looduskaunis kohas, mis ei jäta positiivse emotsioonita ühtegi külalist ega meidki, kes me igapäevaselt seal elame ja toimetame. Mullu sügisel korraldasime puude ja põõsaste istutamise talgud, kus osalesid nii Kodu kliendid kui töötajad. See oli väga sümboolne ja ajaloolise väärtusega tegevus.

Aastaringselt oleme toimetanud enda territooriumil, et koduõu oleks korrastatud ja kaunis. Kevadel toimus meie Kodus tervendava aia loomise projekt.

Väga hea meel on, et meie klientidel on lähedasi, kes käivad neil külas. Samuti külastavad meid erinevad koostööpartnerid ja inimesed, kes otsivad enda lähedasele teenusekohta. Oleme küsinud eestkostjatelt ja lähedastelt tagasisidet, et teenust veel paremaks muuta.

Kodijärve Kodu teenus läbis aastal 2014 väga suure sisulise arengu. Me tegime klientidele rohkem kättesaadavaks rehabilitatsiooniteenused, mida võimaldab kodulähedases Kambjas asuv tervisekeskus. See võimalus annab lisaväärtust teenindada kliente vajaduspõhiselt.

Oleme rõhku pannud erinevate võimete ja oskustega klientide tegevusvõimaluste rikastamisele, et meie kõikide klientide elus oleks midagi just temale olulist ja heaolu loovat.

Väga hea koostöö on Kambja vallavalitsusega.

Kodijärve Kodu 2014. aasta elu iseloomustas tihe ürituste kalender. Alati oli üritustel aktiivne osalus.

Aasta algul pidasime sünnipäevapidu, kuhu olid kutsutud nii klientide lähedased kui Erastvere Kodu ja Maarja Küla rahvas. Pidu oli tore ja meeleolukas.

Meie kliendid käisid erinevatel ekskursioonidel Elistvere loomapargis, Taevaskojas, Tõravere observatooriumis, Karl-Eriku ratsatalus. Üritustest väisasime Kuldse Trio kontserti Elvas, vaimse tervise messi Võrus, erivajadustega inimeste õppepäevi Hiiumaal, Türi laulupidu, suvelõpu discot Maarja Külas, sügisprintsessi ja -printsi valimist Erastveres. See nimekiri pole lõplik, sest väiksema seltskonnaga külasime ka teisi üritusi.

Kõige silmapaistvamad olid meie endi algatused Kodus toimunud erinevate ürituste näol.

Suveperioodil olid väga populaarsed spordipäevad, kus võeti mõõtu erinevatel aladel ja hiljem toimus autasustamise tseremoonia. Korraldasime kalapüügi võistlust ja valmistasime uhhaad. Klientidega käisime ka Võrtsjärve ääres kalal.

Kui tervislikest eluviisidest rääkida, siis meil tegutses suitsetamisest loobujate kogemusgrupp ning aasta lõpuks kasvas sellest grupist välja kaks kogemusnõustajat.

Pidasime maha Talendijahi ürituse, kus oli palju nalja ja tralli. Kadripäeva tähistasime näomaalingute ja maskeraadiga. Käisime esinemas Nõo hooldekodus. Aasta lõpus toimus vahva jõulupidu, kus meie kliendid esitasid näidendi ja laulsid ilusaid jõululaule.

Käelise tegevuse töötubades valmistasime erinevaid käsitööasju enda kodu kaunistamiseks või müügiks. Alustasime seebivalmistamisega.

Meie tegevusvõimalused järjest arenevad ja laienevad ning on leidunud ka töist tegevust, mille eest kliendid saavad lisaraha teenida. Pooldame legaalselt töötamist, et ka meie Kodu kliendil oleks aus võimalus maksta riigimakse ja saada seeläbi tööstaaži.

Kodused elamistingimused loovad võimaluse koos klientidega kooki ja leiba küpsetada. Et harjutada järjest enam koduses majapidamises toimetuleku oskusi, on meie ühises peres loodud erinevad klientide toimkonnad ning igal inimesel on oma väike ülesanne, mida tema majapidamises täidab.

Kodijärve Kodu loob kliendile eelkõige võimalused privaatsuseks, turvalisemaks õhkkonnaks ja annab arenguks toetavat juhendamist. Hingamisruumi on kõigil.

Väärtuspõhised hoiakud ja värsked ideed

Meie personali moodustavad 22 tegevusjuhendajat, vanemtegevusjuhendaja, kodu juht, peakokk ja kaks kokka, hooldusmeister. Koduõendusteenust me ostame sisse.

Kodijärve Kodu personalis tegime aastal 2014 üsna suuremahulise värskenduskuuri ja jätkame seda ka 2015. aastal. Hoolekande areng baseerub väärtuspõhiste suhtumiste ning hoiakute olemasolule. Eesmärk on meie meeskonda värvata tööle inimesed, kes tahavad pühendunult valdkonda arendada. Personali värbamine on läinud edukalt ning uued inimesed on toonud uut värskust ja ideid juba olemasolevatele hästi toimivatele asjadele lisaks. Meie juures on käinud praktikal erinevate koolide tudengid ja õpilased.

Meie töö on väga vastutusrikas ja pingeline, kuid tänu loovusvõimalustele pakub rikastavaid rõõmuhetki nii meie töötajatele kui klientidele. Meie meeskonnas on äärmiselt tugevaid ja häid klienditeenindajaid, kellega ühist tulevikku Kodijärvel üles ehitada.

Kodu juhina ma tänan kõiki Kodijärve kodu töötajaid töökuse ja pühendunud klienditöö eest. Aastal 2015 jätkame seda, mida 2014. aastal koos tegime.

Klientidele soovin tegusat pealehakkamist igapäevases elus. Klientide lähedasi ja tuttavaid kutsume ikka endale külla.

Meie tegemistega saab tutvuda Kodijärve Kodu internetileheküljel

http://www.hoolekandeteenused.ee/kodijarve/ ja Facebookis, kui hakkate meie sõbraks.

Tulevikus püüame anda tihedamini enda tegemistest märku. Kui kohaliku kogukonna inimesed soovivad kas vabatahtlikena või mõnes muus vormis meie tegemistele kaasa elada, siis olete alati meie juurde külla oodatud.

Soovime kõigile kogukonnainimestele ilusat lumise talve jätku ja sära silmadesse!

Imbi Rego,
AS Hoolekandeteenused Erastvere-, Kodijärve- ja Tartu Kodu juht

Kino maale
EelmineMaadleja Johannes Kotkase olümpiavõit: pinge enne võistlust oli ülikõrge, võistlus ise oli naljategu
JärgmineValimistel on igal häälel jõud!