Vallavalitsuse istungilt 27.09.2023

369
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa-, sotsiaal-, haridus-, haldus- ja hankeküsimused. Anti reklaami paigaldamise luba.

Maaküsimused

Nõustuti Kambja vallas Mäekülas asuva Metsanurga katastriüksuse 28203:005:0278 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimused

Määrati tervisetoetus. Seati kolmele isikule hooldus ning määrati nende hooldajatele hooldajatoetus. Lõpetati hooldajale hooldajatoetuse maksmine tema enda tervisliku seisundi halvenemise tõttu. Anti välja kaks volitust eestkostja ülesannete täitmiseks.

Haridusküsimused

Määrati huvihariduse toetusi.
Kinnitati Kambja Lasteaia Mesimumm ja Tõrvandi Kooli hoolekogude koosseisud.
Määrati Ülenurme lasteaia, Tõrvandi lasteaia, Soinaste lasteaia ja Kambja lasteaia täiendavad tegutsemiskohad.
Otsustati kutsuda järgmistele vallavalitsuse istungitele vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, et kuulata ära põhjendused koosseisude muutmiseks ning muud asutuste juhtide mured/kordaminekud.

Haldusküsimused

Määrati Soosilla tee J2 (tee nr 9490394) avalikku kasutusse ning haldusosakond teeb riiklikus teeregistris Kambja valla teede andmebaasis vastava muudatuse.
Anti luba Pipenet OÜ-le ajutiseks liikluse sulgemiseks Reola alevikus Vilja teel tänava (tee nr 9490117) 0,22–0,42 km lõigul ajavahemikus 02.–29.10.2023.
Anti luba Pipenet OÜ-le ajutiseks liikluse sulgemiseks Reola alevikus Vilja teel tänava (tee nr 9490117) 0,06–0,22 km lõigul ajavahemikus 29.10.–27.11.2023.

Hangete väljakuulutamine

Korraldatakse riigihange nimetusega „Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenus 2024—2026. aastal“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 01.01.2024—31.12.2026.
Korraldatakse riigihange „Elektrienergia ostmine Kambja vallale 2024“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 01.01—31.12.2024.

Reklaami paigaldamise luba

Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks. Reklaamikandja paigaldamise koht Tartu mnt 82b, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond. Reklaami paigaldamise aeg 28.09—11.10.2023.

Anti Kalveti ärakuulamine

Anti Kalvet soovis enda ärakuulamist vallavalitsuse istungil seoses probleemiga Silmapiiri tn sademeveega.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartumaa maakaitserühmade juhid kogunevad õppusele Ussisõnad
JärgmineRingtee tänav J5 muutub tupiktänavaks