Kambja valla koolijuhid andsid tagasisidet õpetajate ametikohapõhisele palgamudelile

214
Kambja valla haridusjuhid 02.02.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

Reedel, 2. veebruaril 2024 kogunesid Tõrvandi lasteaias taas Kambja valla koolijuhid, et anda ülevaade oma koolides kehtivatest töö- ja palgakorralduse põhimõtetest ning tagasisidestada õpetajate ametikohapõhise finantseerimismudeli projekti.

Kohtumisel jätkati arutelu üldhariduskooli õpetaja töö- ja palgakorralduse põhimõtete osas, mille eesmärgiks on  tagada valla kõikidele õpetajatele põhipalga kindlus, võrdselt konkurentsivõimeline töötasu, kvaliteetsed töötingimused ning arendav töökeskkond.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine on vajalik, et luua eeldus organisatsiooni kultuuri muutuseks, mis hoiab ja väärtustab õpetajatöö kõiki tööülesandeid.

Õpetajatöö väärtustamine on Kambja vallale oluline, sest õpetajad loovad homse Eesti.

Kokkusaamistel osalevad Kambja Vallavalitsuse esindajad, Ülenurme Gümnaasiumi, Kambja Ignatsi Jaagu Kooli, Kuuste Kooli, Tõrvandi Kooli, Unipiha Algkooli direktorid ning õppejuhid.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisest saab lugeda põhjalikumalt veebilehelt.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 31.01.2024
Järgmine6. veebruaril on Kambja alevikus osaliselt katkestatud soojusenergia edastamine