Kambja valla haridusjuhid arutasid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtteid

261
Kambja valla haridusjuhid 19.02.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

19. veebruari 2024 hommikul arutasid Kambja valla haridusjuhid, millised on need õpetaja töö ja palgakorralduse põhimõtted, mis kehtiks kõikidele valla üldhariduskoolidele.

Keskenduti välja töötatavatele üldistele koolide töö- ja palgakorralduse juhistele, mille põhimõtted kujundatakse kohaliku omavalitsuse ning kooli- ja õppejuhtide, õpetajate esindajate ühiste arutelude tulemusel. Kohtumisel märgiti, et oluline on väärtustada õpetajatöö kõiki aspekte. Üldiste kokku lepitud juhiste alusel saavad koolijuhid kujundada oma kooli töö ja palgakorralduse alused.

Õpetaja palgakorralduses ja põhipalga väärtustamisel lähtutakse õpetaja ametist kui tervikust, st et õpetaja isiklike palgatingimuste kokkuleppimisel arvestab koolijuht kõiki õpetaja tööülesandeid, nende keerukust ja ajakulu.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisest saab lugeda põhjalikumalt veebilehelt.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 21.02.2024 istungilt
JärgmineVallavolikogu võttis vastu 2024. aasta eelarve