Prügiveo hinnad muutuvad

1178

Alates 1. veebruarist k.a muutub prügiveo hind Kambja ja Ülenurme veopiirkonnas. AS Ragn-Sells esitas eelmise aasta lõpus Kambja Vallavalitsusele taotlused Kambja ja Ülenurme veopiirkonna korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks. Peamine põhjus teenustasude muutmiseks oli olmejäätmete käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas ja Aardlapalu prügilas, samuti keskmise brutopalga ja kütusehindade tõus ning teemaksu kehtestamisega lisandunud kulud. Muutunud oludes ei pidanud ettevõte võimalikuks samadel tingimustel teenindamist jätkata.

Kui 2017. aastal maksis jäätmete üleandmine Iru Jäätmepõletustehases 33,50 €/t (km-ta), siis alates 1. jaanuarist 2019 on jäätmete üleandmise maksumus 63 €/t (km-ta). Aardlapalu Prügila hind oli 42 €/t (km-ta), kuid alates 1. jaanuarist 2019 on vastuvõtuhind 75,18€/t (km-ta). Olulised muutused on aset leidnud ka veokijuhtide palgatasemetes, tagamaks teenuse osutamiseks piisavat veokijuhtide olemasolu. Kui 2017. aasta II kvartalis oli Eestis keskmine brutopalk 1242 eurot, siis juulis 2018 oli Eesti Statistikaameti andmetel brutopalga tase 1354 eurot. Samuti on muutunud diiselkütuse hinnad. Kui pakkumise ajal olid kütuse hinnad tanklas 1,135 €/l (km-ga), siis praegu on diiselkütuse hinnatase keskmiselt 1.356 €/l (km-ga). Veokitega seoses on alanud aastast lisandunud teekasutusmaks.

Taotluses palus AS Ragn-Sells heaks kiita uued olmejäätmete teenustasud, milleks oli Ülenurme piirkonnas 10,13 €/m³ (km-ta) ja Kambja piirkonnas 14,14 €/m³ (km-ta). Vallavalitsus nõustus uute teenustasude rakendamisega, kuna analüüsides jäätmeveo hangete tulemusi, mis on peale hinnatõusu taotlemist teistes omavalitsustes korraldatud, on hind kujunenud märkimisväärselt kallimaks. Eeldusel, et vallavalitsus ei oleks nõustunud hinnatõusu taotlusega, oleks vallal olnud kohustus korraldada uus jäätmeveo hange, mille tulemusel uue lepinguni jõudmiseks kulub mitu kuud. Vabaturu tingimustes oleks selle aja jooksul, mis oleks jäänud ASiga Ragn-Sells lepingu lõpetamise ja uue hankelepingu sõlmimise vahelisele ajale, tekkinud olukord, et raskemini läbipääsetavad kohad jäävad teenindamata ning jäätmevedu läheb kallimaks.

Lähtuvalt nimetatud asjaolust paneme elanikele südamele, et väga oluline on jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutusse suunamine. Eramajadel on võimalik kasutada TVO kollase pakendikoti teenust, kortermajadel kortermajade TVO pakendikonteineri teenust. Keskkonnateadliku tegevusega vähendame tekkivat segaolmejäätmete kogust ja maksame jäätmeveo eest vähem. Jäätmekulude optimeerimiseks soovitame valida jäätmekogustele vastav konteineri suurus ja tühjendusgraafik.

Jaanuari jooksul teavitab AS Ragn-Sells Kambja valla jäätmevaldajaid hinnatõusust. Uued teenuse hinnad on Kambja valla kodulehel (www.kambja.ee) ja ASi Ragn-Sells kodulehel (www.ragnsells.ee).

TAIVO PRANTS,
valla keskkonnaspetsialist

Pakendikott

Ülenurme, Külitse, Tõrvandi, Räni, Kambja alevikus ja Soinaste, Õssu, Laane, Lemmatsi, Uhti, Vana-Kuuste külade eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne).

Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant.

Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale.

Lisaküsimustega võta ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel!

Jäätmejaam

Tartus Selli tn 19, avatud E–R kell 10–18 ja L–P kell 10–16.

Tartu linnas Selli tänav 19 (endine Turu tn 49) asuvas jäätmejaamas võetakse Kambja valla elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu.

Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

Kino maale
EelmineEndise Ülenurme valla ala üldplaneeringust
JärgmineOhutusnõu Tõrvandi päästeseltsilt