Vallanoorte volikogu kohtus taas koolivaheajal

551
Noortevolikogu Ülenurme pere- ja noortekeskuses. Foto: Kaisa Vahtla

Lumise koolivaheaja viimasel päeval, 6. jaanuaril kogunesid Kambja valla aktiivsed noored Ülenurme pere- ja noortekeskusesse, et Kambja noortevolikogu tegevus saaks hoo sisse.

Noori tervitas Tartumaa noortekogu esimees Martin Tikk, kes jagas tutvumisülesandeid ja viis läbi meeskonnatöö harjutusi. Lisaks arutleti koos noortega nende jaoks olulistel teemadel oma vallas. Kaasatud olid 8 noort Tõrvandi, Ülenurme ja Vana-Kuuste piirkonnast. Noorte mõtted võimaluste kohta olid küll piirkonniti erinevad, kuid selge on see, et ühiste sündmuste korraldamiseks tahab iga noor oma panuse anda.

Lepiti kokku, et kohtuma hakatakse vähemalt üks kord kuus. Tegevuste sisuks on liikmete omavaheline tutvumine, tagamaks head ülevallalist koostööd. Korraldatakse motivatsioonipäevi ja -koolitusi, mis tagab järjepideva tegevuse.

Särtsakaid mõtteid ja inspiratsiooni aktiivsetele noortele!

KERSTI LEIS,
KAISA VAHTLA,
MTÜ-st Õnnemaa

Kino maale
EelmineKirev kultuuriaasta
JärgmineÜlenurmes ja Tõrvandis saab uisutada-suusatada ka õhtutundidel