Tänuavaldus

218

Koduvalla toimetus tänab oma head kaasautorit Priit Lõhmust.

Priit Lõhmus lahkus aprilli lõpul Kambja spordihoone juhataja ametist, et alustada tööd Tartus Hansaliisingus.

Kino maale