Valla jäätmemajandusest

1828

TÕRVANDI JÄÄTMEJAAM

Avatud E-R kell 8.00-17.00, infot tel 521 6956

Vastu võetakse

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm)
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm, samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)
 • vanapaber ja pakendijäätmed.

TARTU LINNA JÄÄTMEJAAM

Selli tn 19, Tartu. Avatud E–R kell 10.00–18.00 ja L–P kell 10.00–16.00

Tartu linnas Selli tn 19 (endine Turu tn 49) asuvas jäätmejaamas võetakse Kambja valla elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, tekstiili.

Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t), segaolmejäätmeid (120€/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

NB! Autorehve vastu ei võeta!

VANAREHVID

Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus) ühe isiku kohta AS Kuusakoski teeninduspunktis Tartus Teguri 53 E-R kell 8.00-16.30, info tel 736 7772.

PAKENDIKOTT

Ülenurme, Külitse, Tõrvandi, Räni, Kambja alevikes ja Soinaste, Õssu, Laane, Lemmatsi, Uhti, Vana-Kuuste külade eramajadel võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta! Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150 liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale. Lisaküsimuste puhul võta ühendust e-maili info@tvo.ee või telefoni 681 1481 teel.

KORTERIÜHISTUTE TASUTA PAKENDIKOGUMINE

Kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid, siis TVO korraldab nende äraveo tasuta. Nõnda väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite maht ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks. TVO pakutavatesse konteinerisse mahub 0,6 m³ pakendeid. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.

SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED

Endise Kambja valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas osutab korraldatud jäätmeveo raames suuremõõtmeliste jäätmete tasuta jäätmeveoteenust AS Ragn-Sells. Ülenurme piirkond saab suuremõõtmelised jäätmed tasuta ära anda Selli tn 19 jäätmejaama.

Suurjäätmete äravedu toimub iga kuu teisel teisipäeval, äraveo tellimus tuleb esitada AS-le Ragn-Sells klienditeenindusele https://www.ragnsells.ee/iseteenindus; kontor Tartus Sepa 26, (E-R kell 8.00-17.00); e-post info@ragnsells.ee või tartu@ragnsells.ee, tel 606 0439 hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades ka info jäätmete koguse kohta.

Suurjäätmeid kinnistult võib korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m³. Juhul kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragn-Sells jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja AS-le Ragn-Sells.

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms.

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed (nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ohtlikud jäätmed ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid).

Kambja tanklas saab tasuta ära anda vanu elektroonikaseadmeid:

 • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms)
 • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms)
 • kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms)
 • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms)
 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid
 • elektritööriistad (v.a tööstuslikud)
 • elektrilised mänguasjad
 • seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

NB! Äraantavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks.

Jäätmete sorteerimine on jõukohane kõigile. Riik ja kohalik omavalitsus peavad looma inimestele tingimused ja võimalused jäätmete sorteerimiseks.

Head sorteerimist!

TAIVO PRANTS,
Kambja valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineHooaja sündmusi Kambja kultuurikeskuses
JärgmineKuustes peeti noolemänguturniiri