Aktiivsed õpilased alustasid õppeaastat

1326
Õpilasesinduse juhtkond - Erik Jõks, Ken-Markus Üle ja Simona Saal. Foto: Merlin Ponna

Kooliaasta on alanud ning kõigi tööplaanid täituvad jõudsalt.

Ka õpilasesindus sai kokku oma uue juhtkonnaga, kuhu kuuluvad Ken-Markus Üle (esimees) 10.a klassist, Simona Saal (aseesinaine) 10.b klassist ning Erik Jõks (aseesimees) 12.a klassist. Tutvuti uute liikmetega, kellega alanud õppeaastal taas suuri tegusid korda saata. Jätkuvalt kuuluvad põhikirja järgi õpilasesindusse 6.- 12. klasside klassivanemad ning nende asetäitjad, praeguse seisuga 36 õpilast. Koos sai üle vaadatud lõppenud õppeaasta ettevõtmised ning tehti plaane ka juba alanud aastaks.

Teist aastat järjest sai õppeaasta alguses kokku ka algklasside aktiiv, kuhu kuuluvad 4. ja 5. klasside esindajad (üks poiss ja üks tüdruk). Kohe alustati põnevate ideede jagamisega ning kui vaid võimalus oleks olnud, siis oleks need ka kohe ellu viidud.

Usume, et ees ootab põnev ja teguderohke uus õppeaasta.

MERLIN PONNA,
Ülenurme gümnaasiumi projekti- ja arendusjuht

Kino maale
EelmineKuuste koolis tervitati uut õppeaastat
JärgmineEmajõe Veevärk laiendab Kambja vallas teenuse osutamist